Commissies seizoen 2023/24

(laatste update 25.08.2023)


Bestuurszaken:

Voorzitter: Jan Kingma
Penningmeester: Corine Ratering
Secretariaat en ledenadministratie: Christiaan te Beest
Wedstrijdsecretariaat en competitieleider: Cor Zorn (waarnemend)
Bestuurslid algemeen: Eric Salemink


Financiële commissie en kascontrole:

Penningmeester: Corine Ratering (vervanger Ronny Geven)
Administrateur: Ronny Geven
Commissieleden in 2023/24: Rudi Lieftink en Ferdinand Jansen (vervanger E. Abbing)


Wedstrijdsecretariaat:

Wedstrijdleider en competitiezaken: Cor Zorn (waarnemend, met als vervanger Jan Kingma)


Public relations:

Contactpersoon: Jan Kingma


Sponsoring:

Contactpersonen: Jan Kingma, Han Rutgers, Eric Salemink en Bert Veldhuis.


Website en webmaster:

Beheer en inhoud: Christiaan te Beest

Teamleidersoverleg:

Deelnemers: voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretaris en de teamleider van elk team.
Vergaderen minimaal 1x per jaar na afloop van de competitie, voorafgaand aan algemene ledenvergadering.
Deelnemers: Jan Kingma, Cor Zorn en alle teamleiders.


Commissie kleding en materiële zaken:

Bestuurslid aangevuld met minimaal twee leden van de vereniging, contactpersoon: Cor Zorn.
Kleding: Henk Rougoor en Cor Zorn. Zorgt voor de juiste kleding voor de teams en hun reserves.
Overige biljartzaken: Christiaan te Beest, Ronny Geven en Cor Zorn.


Commissie Kersttoernooi:

Deze bestaat uit minimaal drie leden, niet noodzakelijkerwijs lid van de vereniging, en verantwoordelijkheid valt onder de penningmeester met financiële afhandeling door Bert Veldhuis.
Commissieleden: Franko Speldekamp, Christiaan te Beest en Bert Veldhuis.


Commissie clubkampioenschap(pen):

Twee leden van de vereniging organiseren 1x per jaar het persoonlijk kampioenschap en
eventueel teamkampioenschap voor de leden van de biljartvereniging.
Commissieleden: Christiaan te Beest en Bert Veldhuis.


Commissie seniorentoernooi:

Kan bestaan uit leden en niet leden van de vereniging.
Financiële afhandeling door Fred Schutten.
Commissieleden: Jan Kingma, Han Rutgers, Fred Schutten, Herman Sellink en Bert Veldhuis.