Commissies seizoen 2020/21

.

Financiële commissie en kascontrole:

Penningmeester: Corine Ratering. (vervanger Ronny Geven)
Administrateur: Ronny Geven.
Commissieleden in 2021: Dieter Westerveld en Harrie Mateman. (vervanger E. Abbing)

Wedstrijdsecretariaat:

Wedstrijdleider en competitiezaken: Cor Zorn. (vervanger Jan Kingma)

Public relations:

Contactpersoon: Han Rutgers.

Sponsoring:

Contactpersonen: Jan Kingma, Han Rutgers, Eric Salemink en Bert Veldhuis.

Website:

Contactpersoon: Christiaan te Beest.

Teamleidersoverleg:

Deelnemers: voorzitter, secretaris, wedstrijdsecretaris en de teamleider van elk team.
Vergaderen minimaal 1x per jaar na afloop van de competitie, voorafgaand aan algemene ledenvergadering.
Deelnemers: Jan Kingma, Han Rutgers, Cor Zorn en alle teamleiders.

Commissie Kersttoernooi:

Deze bestaat uit minimaal drie leden, niet noodzakelijkerwijs lid van de vereniging, en verantwoordelijkheid
valt onder de penningmeester met financiële afhandeling door Bert Veldhuis.
Commissieleden: Franko Speldekamp, Christiaan te Beest en Bert Veldhuis.

Commissie kleding en materiële zaken:

Bestuurslid aangevuld met minimaal twee leden van de vereniging. Contactpersoon: Cor Zorn.
Kleding: Henk Rougoor en Cor Zorn. Zorgt voor de juiste kleding voor de teams en hun reserves.
Overige biljartzaken: Christiaan te Beest, Ronny Geven en Cor Zorn.

Commissie clubkampioenschap(pen):

Twee leden van de vereniging organiseren 1x per jaar het persoonlijk kampioenschap en
eventueel teamkampioenschap voor de leden van de biljartvereniging.
Commissieleden: Christiaan te Beest en Bert Veldhuis.

Commissie seniorentoernooi:

Kan bestaan uit leden en niet leden van de vereniging.
Financiële afhandeling Fred Schutten.
Commissieleden: Jan Kingma, Han Mellendijk, Han Rutgers, Fred Schutten en Bert Veldhuis.