Keu(vel)nieuwsKeu(vel)nieuws is een informatief bulletin over het reilen en zeilen binnen Biljartvereniging Ons Huis en onze speellocatie Sportcafé de Peppel daar waar het ons als vereniging aangaat. De inhoud wordt door een lid van het bestuur opgesteld en verzonden aan leden en sponsoren. Daarnaast wordt dit gepubliceerd op deze website. Daar waar het specifieke informatie betreft die niet voor derden is bestemd, dan wordt dit uiteraard alleen met de leden gedeeld.

De inhoud kan zeer divers zijn zoals: het aankondigen van toernooien en kampioenschappen of verslagen daarvan, lopende zaken betreffende sponsoring, voortgang en nieuws over de lopende competitie, onze jaarplanning met alles wat aan bod komt zoals vergaderingen, ledenmutaties, en verder alles wat ter tafel komt en voor onze vereniging relevant is.

Het menu van deze website kent onder de kop “Nieuws” een keuzemenu met “Algemeen” nieuws, zoals deze ook op de hoofdpagina wordt getoond, en verder een submenu “Keu(vel)nieuws” met recent geplaatste nieuwsbrieven per jaargang op volgorde van verschijning. Op deze wijze kunt u deze snel terugvinden en selecteren.