Agenda Algemene Ledenvergadering 15 juni

Uitnodiging aan de leden van BV Ons Huis tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Sportcafé de Peppel aan de Europastraat 2, 7091 CX te Dinxperlo.

Aanvang van de vergadering is om 15u op zaterdag 15 juni 2024.

Na afloop van de vergadering is er vrijblijvende ruimte om na te zitten, waarbij u een consumptie krijgt aangeboden.

 1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2023.
 4. Jaarverslag 2023-24 van de secretaris en de wedstrijdsecretaris.
 5. Jaarverslag 2023-24 van de penningmeester.
 6. Verslag van de kascontrolecommissie.
 7. Begroting 2024 en toelichting jaarcijfers.
 8. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar: Corine Ratering
 9. Indeling speelzaal en onderhoud biljarttafels.

  *** PAUZE ***

 10. Huldiging jubilarissen.
 11. Besluit afvaardiging naar de Districtsvergadering B&S op 8 juli 2024 in Lochem. 
 12. Organisatie voorronden PK van het district.
 13. Persoonlijke verenigingskampioenschappen 2024.
 14. Kleding en sponsoring.
 15. Teamsamenstelling en speeldagen.
 16. Bezetting commissies en organisatie feestavond.
 17. Overige mededelingen / Rondvraag.
 18. Sluiting door de voorzitter.