Bennie Stegeman overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat plotseling op 77-jarige leeftijd Bennie Stegeman van ons is heengegaan. Jarenlang heeft Bennie zich in diverse functies ingezet voor ons districtsbestuur. Sinds 1994 als competitieleider en ledenadministrateur, en aanvullend sinds 2014 als voorzitter. Hij vervulde deze functies met volle overgave en inzet tot aan zijn overlijden.


In overleg met Bennie konden veel zaken snel en eenvoudig worden geregeld, en hij stelde daarbij als bestuurder altijd de biljarter, lokaliteit en sport op de voorgrond. Dat moest in zijn ogen altijd doorgaan en voorrang krijgen. We zijn hem veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij voor ons als biljarters heeft gedaan. Zelfs in mindere tijden waarin zijn vrouw zorg nodig had, kon op hem altijd een beroep worden gedaan. In 2015 werd hij benoemd tot erelid van district Berkel & Slinge.

Namens BV Ons Huis wensen wij zijn familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit verlies. Daarnaast wensen wij eveneens zijn collega bestuursleden van district Berkel & Slinge sterkte toe in deze toch al moeilijke periode.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben in Ruurlo, in kleine kring. Een laatste groet aan Bennie is mogelijk op woensdag 15 april; zie voor de exacte gegevens onderstaande rouwkaart, zoals gepubliceerd de site van de KNBB. Iedere vorm van medeleven wordt door de familie gewaardeerd, met inachtneming van de geldende RIVM corona-maatregelen.