Vervolg competitie, PK’s en Finales

Als gevolg van de versoepelde maatregelen, die van kracht gaan per 18 februari, opent Sportcafé de Peppel weer tot middernacht. Daardoor vindt er een vervolg plaats op onze lopende KNBB competitie.

De competitie herstart op maandag 21 februari en we gaan verder vanaf speelronde 10.

Een overzicht van alle wedstrijden vind je op Biljartpoint.
Inmiddels beschouwt Biljartpoint de maand december als moment van herziening voor spelers die minimaal 4 wedstrijden in de eerste helft gespeeld hebben. Voor sommigen betekent dit een hoger moyenne met gelijkblijvend aantal caramboles en voor anderen een hoger aantal te maken caramboles. Controleer dit dus in uw geval, zodat bij een herstart van de competitie niet alleen het juiste aantal caramboles wordt gehanteerd, maar ook in de juiste volgorde wordt gespeeld.