Competitie en PK’s, stand van zaken

Als gevolg van de huidige maatregelen die van kracht zijn t/m 25 januari worden tot nadere aankondiging geen wedstrijden gespeeld in de avondcompetitie. Onderstaand bericht ontvingen we 17 januari van onze wedstrijdleider Fred Kousbroek, namens District Berkel & Slinge:

Beste teamleiders, Secretarissen en wedstrijdleiders,

Vooruitlopend op eventuele versoepelingen door de overheid voor de horeca hier alvast informatie over de herstart van de competitie en de PK’s. Zodra er weer gestart kan worden gaan we verder met waar we gebleven waren, namelijk ronde 10. In de wedstrijdkalender zijn de gewestelijke voorronden naar achteren geschoven zodat de competitie tot in ieder geval week 18 (week van 2-8 mei) kan doorgaan. Afhankelijk dus van de datum van herstart zal geprobeerd worden nog een acceptabele competitie op te zetten. Ook zullen de PK’s, voor zover mogelijk, weer worden herstart. Zodra de herstart kan plaatsvinden zal het aangepaste programma op BiljartPoint worden gepubliceerd. (Wat momenteel dus op BiljartPoint is te zien komt uiteraard te vervallen)

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Berkel & Slinge,
Fred Kousbroek – Competitieleider

Inmiddels beschouwt Biljartpoint de maand december als moment van herziening voor spelers die minimaal 4 wedstrijden in de eerste helft gespeeld hebben. Voor sommigen betekent dit een hoger moyenne met gelijkblijvend aantal caramboles en voor anderen een hoger aantal te maken caramboles. Controleer dit dus in uw geval, zodat bij een herstart van de competitie niet alleen het juiste aantal caramboles wordt gehanteerd, maar ook in de juiste volgorde wordt gespeeld.