Gerard “Jopie” Mateman overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 79-jarige leeftijd Gerard “Jopie” Mateman van ons is heengegaan. Sinds 2003 was hij lid van onze vereniging toen hij met zijn team, van het in de volksmond bekend staande “café Takke”, verhuisde naar Ons Huis. Nadat zijn vaste team op leeftijd geraakte en besloot te stoppen, bleef hij grijs lid. Regelmatig kwamen we hem tegen, niet altijd aan het biljart, maar zeker op zijn vaste kaartmiddag op vrijdag. Onze feestavonden sloeg hij nooit over, en ook de laatste twee die we vorig jaar organiseerden bezocht hij nog met zijn partner Gerrie.

Namens BV Ons Huis wensen wij zijn familie, vrienden en nabestaanden veel sterkte en kracht toe met het verwerken van dit verlies. In het bijzonder zijn zoon Harrie, eveneens jarenlang lid van onze vereniging. Onderstaand het overlijdensbericht zoals deze op 4 januari j.l. is geplaatst in de Band. De uitvaart heeft op 6 januari j.l. in besloten kring plaatsgevonden.