Han Rutgers op de radio bij Optimaal FM

Afgelopen week was het (mogelijk) vertrek van zowel Geert Dales als Henk Krol bij politieke partij 50Plus dagelijks in het nieuws. Op de journalistieke vraag waarom zijn achterban hem niet langer steunde aan te blijven als partijvoorzitter, antwoordde Geert Dales: “Dat zijn mensen die niet weten hoe het werkt een vereniging te besturen, dat kan misschien bij de biljartclub uit Dinxperlo, maar niet bij een serieuze politieke partij.”

Deze vergelijking trok landelijk de aandacht, zoals reeds eerder gemeld in dit artikel over een fragment op TV bij Jinek afgelopen week. Dat item kreeg een vervolg op Twitter nadat dit werd opgepikt door het officiële account van NOS Nieuwsuur, hetgeen weer nieuwe reacties teweeg bracht, en zodoende ook op de burelen van Optimaal FM belandde. Deze namen in de radio-uitzending van maandagochtend 4 mei telefonisch contact op met onze PR functionaris Han Rutgers, die met dergelijke gratis publiciteit wel raad weet.

Het fragment uit deze uitzending is hieronder te beluisteren, gevolgd door enkele tweets die geplaatst zijn op het officiële twitter-account van NOS Nieuwsuur.

Fragment van Han Rutgers uit radio-uitzending van Optimaal FM


Uiteraard nemen wij deze met een knipoog gemaakte vergelijking in Dinxperlo sportief op, doch beseffen terdege dat het goed kunnen besturen van een vereniging voor een belangrijk deel afhankelijk is van de goede ondersteuning van de leden en verdere achterban. Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat dit bij ons zeker het geval is, en wensen de 50Plus partij evenals Geert Dales en Henk Krol al het goede toe, en verwelkomen hen graag eens op onze vereniging!