Keu(vel)nieuws 2 maart 2021 – nr. 2

Het seizoen 2020-2021:

Over de huidige competitie kunnen we kort zijn. De corona-epidemie heeft dit seizoen volledig lamgelegd. Ondanks dat er nu op grote schaal wordt gevaccineerd, kunnen we nog niets zeggen hoe en wanneer er weer wordt gespeeld. Voor alle zekerheid treffen jullie onderstaand de inhoud van de mail van 5 februari 2021 van de secretaris van het district Berkel & Slinge met betrekking tot de inning van de contributie. Wellicht is deze begin februari aan jullie aandacht ontsnapt.

De KNBB zal de contributie dit seizoen niet compenseren. Wel heeft de KNBB de voorgenomen verhoging van € 2,- voor dit seizoen niet doorgevoerd en zal deze ook voor het volgende seizoen 2021-2022 niet doorvoeren. Dus een besparing van in totaal € 4,- per lid.” (zie ook de vorige nieuwsbrief van januari 2021 op onze website).

Het districtsbestuur heeft besloten de reeds betaalde contributie van dit seizoen voor een deel terug te betalen. Door een aantal onzekerheden, hebben we echter nog geen compleet beeld van de financiële situatie aan het eind van het lopende boekjaar.Wij verwachten medio maart de hoogte van het terug te betalen bedrag te kunnen bepalen. T.z.t. zullen wij u hierover verder informeren.

Getekend Henny Vaanhold, secretaris B&S”

Wat betekent bovenstaand bericht voor BV Ons Huis? Het bestuur heeft (ook door de corona) niet kunnen vergaderen. Dat zal gebeuren zodra dit weer kan en mag. Maar het is niet onwaarschijnlijk dat we de leden ook zullen laten delen in het terugbetalen van de contributie aan het district. Hierover zullen wij t.z.t. mededelingen doen.

Verder is het niet onmogelijk dat door de ongewisse economische situatie het betalen van de normale contributie aan BV Ons Huis door leden op problemen stuit. Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met één van de bestuursleden voor overleg. Je kunt er zeker van zijn, dat je contactopname zeer vertrouwelijk wordt behandeld.

De digitale biljartquiz:

Onlangs hebben we op onze site een digitale biljartquiz gehouden met leuke prijzen, waaraan iedereen 3x mee mocht doen. Totaal hebben 28 personen deelgenomen die tezamen 40 inzendingen hebben gedaan. Er zijn 3 deelnemers met een 100% score, 3 met 19 punten en 1 met 18 van de 20 te behalen punten. De prijzen zijn als volgt verdeeld:

  • Keutas van Karma t.w.v. € 47.95 is gewonnen Wilfried Ebbers
  • De tegoedbon van € 20.- is gewonnen voor/door Yara, de pasgeboren dochter van ons clublid Olaf ter Horst
  • Een uur biljartles door Franko Speldekamp komt in handen van Ronny Geven

Daarnaast hebben we nog 4 kwartaalpassen te vergeven voor Kozoom, gewonnen door:

Ben Icking, Joop Heideman, Franko Speldekamp en Han Rutgers

We nemen binnenkort contact met de winnaars op om de prijzen te kunnen overhandigen.

Onderstaand nogmaals de vragen met juiste antwoorden:

Welke deelnemer heeft aan het Kersttoernooi de wisselbeker voor de meest productieve speler geschonken?
Henk Schreurs
Frits Kerkhof sr.
Peter Sessink

Welk lid van verdienste is mede-oprichter van BV Ons Huis?
Bert Veldhuis
Franko Speldekamp
Henk Schreur
s

Welke twee mede-oprichters van BV Ons Huis zijn nog steeds lid?
Frans Rengelink en Henk Schreurs
Franko Speldekamp en Frans Rengelink
Henk Schreurs en Franko Speldekamp

Welke 2 van onze leden zijn gediplomeerd KNBB arbiter?
Cor Zorn en Michel Sessink
Michel Sessink en Jan Kingma
Cor Zorn en Jan Kingma

Op welk merk biljart spelen wij?
Jan Brock
Wilhelmina
Verhoeven

Welke “manusje-van-alles” legt hier de ballen klaar? (fotovraag)
Eric Salemink
Christiaan te Beest
Jan Kingma

Wie maakte op het clubkampioenschap 2019 de relatief hoogste serie?
Fred Schutten
Eddy Jansen
Theo Freriks

Welke “kapper” werd in 2000 clubkampioen van BV Ons Huis?
Gert-Jan Frericks
Joop Rutgers
Wim Frericks

Welk lid van team 2 hoopt begin 2021 voor het eerst vader te worden?
Ferdinand Jansen
Gert-Jan Frericks
Olaf ter Horst

Welk duo past logischerwijs niet in dit rijtje?
Gerard Mateman en Harrie Mateman
Bernhard Jansen en Ferdinand Jansen
Henk Jansen en Eddy Jansen

Welke 2 van de volgende spelers namen nog nooit deel aan een NK biljarten?
Henk Kwerreveld en Michel Sessink
Wilfried Ebbers en Franko Speldekamp
Christiaan te Beest en Ronny Geven

Welke 3 biljarters spelen allen linkshandig?
Henk Kwerreveld, Christiaan te Beest en Henk Rougoor
Bert Veldhuis, Corine Ratering en Henk Schreurs
Rudi Lieftink, Hans Obbink en Willem Veenstra

Deze oud-voorzitter van BV Ons Huis speelde in 2015 voor Team 4, wie is hij? (fotovraag)
Cor Zorn
Anton Stapelkamp
Ed Abbing

Welke liefhebber van een bokbiertje drinkt hier een Ice Tea? Hij deelt zijn achternaam in de vereniging met meerdere (familie)leden (fotovraag)
Harrie Mateman
Tom Reusen
Ferdinand Jansen

Een aantal spelers werd in de historie zowel clubkampioen als winnaar van het seniorentoernooi, wie lukte dat niet?
Henk Jansen
Cor Zorn
Frans Rengelink

Een foto van team 7 van BV Ons Huis uit 2015. De man die 2e van rechts staat speelde ooit bij Ons Genoegen in De Heurne en BV De Sander, wie is hij? (fotovraag)
Willem Baartman
Willem Veenstra
Rudi Lieftink

Het Kersttoernooi is vóóral sportiviteit en gezelligheid! Verliezend finalist Vriendenkring krijgt hier een bierpakket. Wie is de man in het witte shirt van Pivo? (fotovraag)
Dirk-Jan Schreurs
Ronnie Bussink
Henk Rensink

Welke bekende biljarters gaven ooit een demonstratie in Ons Huis tijdens een Kersttoernooi?
Martin van Rhee en Dick Jaspers
Dick Jaspers en Jan Brunnekreef
Jan Brunnekreef en Martin van Rhee

Welke van onderstaande leden was ooit semi-profvoetballer bij de Graafschap?
Mark Boland
Dieter Westerveld
Eduard Schreur

En tenslotte, welke bewering is niet juist? (fotovraag)
Theo Freriks mag op dit moment geen auto meer rijden
Theo Freriks modelleert het kapsel van Bert Veldhuis
De gulp van Bert Veldhuis staat op de tochtstand

Namens het bestuur van BV Ons Huis willen wij de organisatoren van deze biljartquiz t.w. Rudi Lieftink en Christiaan te Beest hartelijk danken. Het is van groot belang dat in deze tijd dat we elkaar niet of nauwelijks zien, er toch een clubgevoel blijft. Daar draagt dit initiatief in hoge mate aan bij.

Geboorte van Yara ter Horst:

Olaf en Mirjam ter Horst hebben ons een geboortekaart gestuurd van hun dochter Yara. Zij is op 4 februari 2021 geboren. Namens het bestuur heeft Han Rutgers het gezin ter Horst een fraaie bos bloemen bezorgd. Vanaf deze plaats wensen wij hen veel geluk!

Papa Olaf met dochter Yara


Mocht er bij jullie een gebeurtenis zijn, die je graag wilt delen met de leden van BV Ons Huis, doe het bestuur hiervan bericht. Het is goed dat we met elkaar sporten maar we zijn ook voor de sociale omgang bij de club. Zo kunnen we delen in de vreugde maar elkaar ook steunen in tijden van tegenslagen.


Klik HIER voor onze vorige nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 1, editie 19 januari 2021.