Keu(vel)nieuws 23 augustus 2020 – nummer 9

Onderstaand vindt u onze actuele nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 9, editie 23 augustus 2020.

 


“Tien over Rood” Toernooi en BBQ van zaterdag 29 augustus:

Zaterdag 29 augustus a.s. houden we onze jaarlijkse feestdag in Sportcafé de Peppel.

We beginnen om 13.30 uur met de opening door Jan Kingma van ons tien van rood toernooi, waarvoor zich 19 leden hebben opgegeven. Deze worden in 3 poules ingedeeld en spelen 5-6 wedstrijden waarop vanaf ca. 17.30 uur een BBQ volgt. Alle nummers 1 en 2 per poule plaatsen zich voor de halve finale welke gespeeld wordt om ca. 19.30 uur. Een halve finale poule bestaat uit 3 spelers, waarin iedere speler 2 wedstrijden afwerkt. De beide winnaars van de halve finale spelen aansluitend een finale in een best of 3.

  • Er wordt gespeeld naar 10 punten, waarbij iedere carambole gemaakt via de rode bal telt voor 1 punt
  • Raak je alleen de witte bal dan vervallen de behaalde punten en begin je weer op nul
  • Heb je 9 punten behaald, dan sta je “vast”
  • Het laatste en tiende punt via rood dient te worden gemaakt middels een losse bal, dus via een band
  • De lager geklasseerde speler o.b.v. libre moyenne mag partij beginnen middels reguliere acquitstoot
  • De tegenstander heeft de nastoot, maar ook die moet “los” uit via rood als dit nog 1 punt betreft
  • Winst levert 2 punten op, gelijkspel 1 punt en verlies uiteraard 0 punten
  • De eindstand wordt bepaald o.b.v. totaalpunten, zowel in poulefase als (halve) finale
  • Is dit gelijk dan telt totaal gescoorde caramboles en anders onderling resultaat
  • De winnaar ontvangt een beker en eeuwige roem

Net als Joop moeten ook wij de veiligheidsrichtlijnen goed in acht nemen, dus iedereen heeft een zitplaats en respecteert afstandsregel. Wacht ook bij het biljarten tot je tegenstander plaats heeft genomen op zijn stoel als je aan de beurt bent. Poule-indeling en speelvolgorde maken we bekend op finaledag. Arbitreren doen we zelf en schrijver houdt de stand bij. Na de finale is er gelegenheid om na te borrelen en hopelijk met goed weer op het buitenterras, en met minder weer gaan we naar binnen.

Volgende deelnemers hebben zich opgegeven:

Deelnemer 10 van rood BBQ Partner
Bert Veldhuis Ja Ja  
Christiaan te Beest Ja Ja  
Cor Zorn Ja Ja Ja
Corine Ratering Ja Ja  
Dieter Westerveld Ja Ja  
Ed Abbing Ja Nee  
Eddy Jansen Ja Ja  
Eric Salemink Ja Ja  Ja
Ferdinand Jansen Ja Ja  
Franko Speldekamp Ja Ja  
Gertjan Frericks Ja Ja Ja
Hans Obbink Nee Ja  
Henk Jansen Ja Ja  
Henk Rougoor Ja Ja Ja
Jan Kingma Ja Ja  
Michel Sessink Nee Ja  
Olaf ter Horst Ja Ja Ja
Ronny Geven Ja Ja  
Rudi Lieftink Ja Ja  
Theo Freriks Ja Ja  
Wim Plucker Ja Ja  
Totaal 19 20 5

 

Eind september beslissing Kersttoernooi 2020:

Met de organisatie van het traditionele en niet meer weg te denken Kersttoernooi is afgesproken dat we eind september een beslissing nemen of en zo ja in welke vorm we dit jaar het Kersttoernooi gaan organiseren Dit omdat we niet weten hoe het corona-virus zich ontwikkelt, welke maatregelen er nog eventueel door de regering zullen worden genomen en wat de mogelijkheden zijn in het Sportcafé. Wij houden jullie op de hoogte.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 juli 2020:

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 juli 2020 zijn per mail of per post aan alle leden verzonden.

Nieuwe bestuursleden gezocht:

Zoals in de notulen vermeld zal Han Rutgers in 2021 stoppen als bestuurslid. Als je belangstelling hebt om werkzaamheden te doen voor BV Ons Huis, mee te denken over de toekomst en deel uit te maken van een goed en gezellig bestuursteam geef je dan op bij een van de bestuursleden.

Aanvulling op protocol “verantwoord biljarten”:

Daar waar het eerder gepubliceerde protocol niet geheel duidelijk en/of incompleet is heeft het bestuur van district Berkel & Slinge nu een “nota van wijzigingen en aanvullingen” bijgevoegd. Meer informatie vind je HIER.

Competitie 2020-2021:

Zoals bekend start binnenkort de competitie 2020-2021. De aanvullende richtlijnen van de K.N.B.B. en van het district Berkel en Slinge hoe om te gaan met de corona-maatregelen bij de uitoefening van onze favoriete sport staan hierboven vermeld.

Voor nu wensen wij alle leden een prettig en gezellig toernooi op 29 augustus en een succesvolle start van het nieuwe biljartseizoen !

Klik HIER voor onze vorige nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 8, editie 23 juli 2020.