Keu(vel)nieuws 23 juli 2020 – nummer 8

Onderstaand vindt u onze actuele nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 8, editie 23 juli 2020.Vakantiesluiting de Peppel 25.07 t/m 05.08:

In verband met vakantie is Sportcafé de Peppel gesloten van zaterdag 25 juli tot en met woensdag 5 augustus.

Algemene Ledenvergadering van zaterdag 18 juli 2020:

Op een ongebruikelijk tijdstip in verband met de afstands-richtlijnen, waren zaterdag 18 juli 23 leden van BV Ons Huis bijeen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In het algemeen kan worden vastgesteld dat er een goede sfeer was en er geen grote problemen besproken moesten worden. De vergadering duurde dan ook niet lang en nam inclusief pauze, ca. 75 minuten in beslag. De notulen worden momenteel uitgewerkt en zullen te zijner tijd worden toegezonden.

Huistoernooi (10 over rood) met BBQ of Buffet op zaterdag 29 augustus:

Mede gelet op de sluiting van het Sportcafé (zie boven), de vakantiemaand augustus en dientengevolge de korte voorbereidingstijd is besloten op zaterdag 29 augustus een “10 over rood” toernooi te organiseren in combinatie met een barbecue of een buffet (afhankelijk van de weersomstandigheden). De noodzakelijke informatie-documenten en de inschrijfformulieren zullen jullie tijdig worden toegestuurd. Het zou mooi zijn wanneer veel leden van BV Ons Huis van de partij kunnen zijn.

Nieuw Bestuur van het district Berkel en Slinge:

In verband met het plotselinge overlijden van voorzitter Bennie Stegeman is er in de Algemene Ledenvergadering van het District Berkel en Slinge een nieuw bestuur benoemd. De leden hiervan zijn:

  • Johan Jansink – voorzitter
  • Henny Vaanhold – secretaris/penningmeester  
  • Fred Kousbroek – competitieleider
  • Marco Ubbink – vicevoorzitter/arbitrage

De volledige functie van elk bestuurslid alsmede van de leden van de Financiële Advies Commissie staan op de site van het district. Deze vindt u HIER.

Velen van ons zullen deze personen al kennen. Het bestuur van BV Ons Huis wenst het zojuist aangetreden bestuur van het district veel succes.

Start van de Competitie 2020 -2021:

Onder “nieuwe-normaal” omstandigheden, zal de competitie 2020-2021 starten op 8 september. Laten we hopen dat het Corona-virus geen roet in het eten zal gooien. Helaas zijn er door afmelding van enkele oudere leden actueel 7 teams van BV Ons Huis ingeschreven. De vorige seizoenen namen altijd 8 teams deel. Het programma staat op Biljartpoint en een overzicht van alle thuiswedstrijden die gespeeld worden in Sportcafé de Peppel vindt u onderstaand:


Verplaatsen van wedstrijden:

De  wedstrijdleiders mogen wedstrijden verschuiven in biljartpoint. Dus niet de teamleiders, deze hebben hier geen rechten voor.

Houd wel rekening met het volgende:

  • Wedstrijden uit de 1e helft moeten voor 18 december gespeeld zijn. ( ronde 1 t/m 12)
  • Wedstrijden uit de 2e helft ( ronde 12 t/m 27) mogen niet verplaatst worden naar de 1e helft.
  • Na het carnavalsweekeinde mogen er helemaal geen wedstrijden meer verplaatst worden.
  • Wijzigingen uiteraard alleen in overleg en met toestemming van de tegenstander.

Vakantie 2020:

De vakantietijd is aangebroken of komt binnenkort. Een vakantie die er door de huidige maatschappelijke omstandigheden voor velen anders uitziet dan normaal en/of zich voorgesteld hadden. Desalniettemin wenst het bestuur van BV Ons Huis iedereen een prettige tijd en hoopt jullie allen gezond en wel op zaterdag 29 augustus weer te zien.

Namens het bestuur.

Klik HIER voor onze vorige nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 7, editie 4 juli 2020.