Keu(vel)nieuws 23 mei 2020 – nummer 4

Onderstaand vindt u onze actuele nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 4, editie 23 mei 2020

Corona-virus:

De afgelopen tijd wordt het nieuws bepaald door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus.

Ook BV Ons Huis heeft hiermee natuurlijk te maken. De competitie is stilgelegd, de speellocatie het Sportcafé is gesloten, veel leden zullen de gevolgen ondervinden op hun werk en voor iedereen is de bewegingsvrijheid beperkt. Momenteel worden veel maatregelen versoepeld. Maar nog steeds mogen de binnensporten, zoals biljarten, niet worden uitgeoefend. Onderstaand daarover meer.

Maar bovenal wensen wij onze leden en onze sponsors gezondheid in deze merkwaardige periode. Wij hopen dat iedereen zo snel mogelijk zijn eigen leven en werkzaamheden zoals voor de Corona-tijd weer kan oppakken. Veel sterkte allemaal.

Wanneer kunnen we weer biljarten?

Op last van de overheid zijn per zondag 15 maart o.a. alle café’s gesloten, hetgeen is opgeheven per 1 juni. In verband met 2e Pinksterdag opent Sportcafé de Peppel de deur en het terras weer per dinsdag 2 juni a.s.
Of we daadwerkelijk dan weer recreatief mogen biljarten is nog niet bekend en wordt bepaald door de gemeente Aalten. Tevens is als gevolg van het coronavirus m.i.v. donderdag 12 maart j.l. door de KNBB per direct onze lopende competitie stilgelegd, en is aansluitend op 1 april door sectie Carambole het besluit genomen dat deze voor het lopende seizoen ten einde is.

Toevoeging 29 mei 2020: per 2 juni a.s. mag er onder voorwaarden weer recreatief gebiljart worden. Vooraf aanmelden bij Joop verplicht!

Op de site van de KNBB is actuele informatie daaromtrent te volgen. Inmiddels heeft NOC*NSF een protocol opgesteld hoe er verantwoord gesport kan worden. Eerder al heeft de KNBB al als leidraad een sportspecifiek concept protocol opgesteld. Kijk hiervoor op de site.

Update 19 mei 2020:

Zoals het kabinet bekend heeft gemaakt, mag de horeca onder voorwaarden de deuren en terrassen weer openen. Dit houdt in dat ook Sportcafé de Peppel weer opent per 2 juni a.s., met inachtneming van de geldende richtlijnen:

• Was vaak de handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
• Vermijd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Specifiek voor de horeca, waaronder Sportcafé de Peppel, geldt aanvullend het volgende:

• een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
• bezoekers moeten reserveren;
• iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
• in een checkgesprek vooraf tussen beheerder Joop en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op het terras geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Op dit moment is het echter nog niet duidelijk of er per 1 juni recreatief gebiljart mag worden, doch spelen in officieel competitieverband is sowieso uitgesloten voor 1 september a.s. omdat dit onder binnensport valt. De richtlijnen geven weliswaar aan dat recreatief spelen mogelijk zou kunnen zijn, maar de definitieve beslissing of dit toegestaan is ligt bij de gemeente Aalten. Zowel door Joop als ons bestuur is hiertoe formeel de vraag neergelegd wat het standpunt van de gemeente hierin is. Uiteraard neemt Joop de nodige maatregelen teneinde Sportcafé de Peppel verantwoord te kunnen bezoeken en kijken we gezamenlijk naar een manier waarop ook een competitie vanaf 1 september veilig gespeeld kan worden.

Of we daadwerkelijk per 2 juni a.s. ook weer recreatief mogen biljarten weten we nu nog niet, maar zullen we hier uiteraard publiceren indien dat wel het geval is. Hoe dan ook, houd je aan de algemeen geldende richtlijnen. Kijk regelmatig op de site www.bvonshuis.nl voor nadere info.

Planning competitie 2020-2021 en activiteiten van BV Ons Huis:

Door de huidige omstandigheden is het nog steeds onmogelijk zekerheid te geven over de te houden activiteiten.
Op de rol stonden voor het vervolg van het biljartjaar:

• De teamleidersvergadering
• De ledenvergadering
• Het clubkampioenschap
• Het teamkampioenschap
• Feestavond c.q. BBQ

De geplande data staan op losse schroeven en zullen indien mogelijk opnieuw worden vastgesteld nadat de regering groen licht heeft gegeven.

Wel hebben de teamleiders van wedstrijdleider Cor Zorn een bericht ontvangen op welke wijze de verschillende teams het komende seizoen ingaan. De teamopgaves moeten uiterlijk 1 juli bij het district Berkel & Slinge binnen zijn. Dus graag jullie attentie.

Ten slotte:

Wij hopen dat we elkaar zo spoedig mogelijk weer in goede gezondheid waar dan ook weer kunnen ontmoeten.

Blijf gezond en let op elkaar.

Klik HIER voor onze vorige nieuwsbrief: Keu(vel)nieuws nummer 3, editie april 2020.