KNBB Nieuwsbrief april 2023

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, nummer 2 – editie april 2023:


Vertrek Piet de Jongh

Met bijzonder veel spijt moet het bestuur u meedelen, dat onze voorzitter Piet de Jongh om zijn moverende redenen heeft besloten zijn functie neer te leggen. Deze redenen zijn puur van persoonlijke aard, en houden geen verband met de onderlinge samenwerking. Tijdens de voorjaarsvergadering van 17 juni a.s. zal Piet afscheid nemen. U zult begrijpen dat het een zware opgave is om een juiste opvolger te vinden. Toch willen wij een beroep op een ieder doen om hierin met ons mee te denken. Ken u iemand die hiervoor geschikt is of wilt u zichzelf misschien aanmelden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

En verder zoeken wij nog een bestuurslid KVC, belast met Topsport

Er is nog steeds een vacature voor de portefeuille Topsport, waarvoor wij hierbij een oproep doen. Onder deze portefeuille vallen de Topteamcompetitie, disciplines grote tafel, Biljartvijfkamp en Biljart Artistiek. De portefeuillehouder Topsport onderhoudt het contact vanuit het bestuur met de commissies van deze disciplines. Het KVC-bestuur vergadert eens per maand in het bondsbureau te Nieuwegein en overleggen verder via de mail en eventueel via Teams. De voorzitter heeft daarnaast ook een rol in het KNBB-bestuur, als vertegenwoordiger van KVC. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Janneke Horneman (e-mail: secretaris@knbb-carambole.nl of telefoon 06-43688800).

Algemene Ledenvergaderingen KVC – BELANGRIJKE INFO!

De voorjaarsvergadering van KVC zal plaatsvinden op zaterdag 17 juni 2023 in Zaal Verploegen in Wijchen (en niet zoals eerder gecommuniceerd, in Maarn). De najaarsvergadering die gepland was op zaterdag 25 november 2023, wordt verschoven en zal nu worden gehouden op zaterdag 2 december 2023. Locatie wordt nog bekendgemaakt.

Landsfinale Nieuwegein

De landsfinales vinden dit jaar plaats van vrijdag 23 juni t/m zaterdag 1 juli in Merwestein te Nieuwegein. Zondag 2 juli kunt u alvast noteren als de vrijwilligersdag. De indeling is als volgt:

DatumKlasse
Vrijdag 23 juniC4
Dagbiljarten – PK Libre
Zaterdag 24 juniC1
A-klasse
Dagbiljarten – PK Driebanden
(5-pins o.v.b.)
Zondag 25 juniC2
Dinsdag 27 juniDagbiljarten – Teams Libre en Driebanden
Parkinson toernooi
Woensdag 28 juniC3
Donderdag 29 juniB2
Vrijdag 30 juniB1
Dagbiljarten – PK Bandstoten
(5-pins o.v.b.)
Zaterdag 1 juliDamesbeker
Rolstoelbiljarten
Open jeugd
Zondag 2 juliVrijwilligersdag

HAZELAAR Arbiters Toernooi 3e jaargang: 14, 15 en 16 juli 2023

Wederom wordt het jaarlijkse Arbiterstoernooi onder de naam Hazelaar Arbiters Toernooi, kort gezegd HAT, te Rosmalen georganiseerd bij Marko en Frank in de Hazelaar. De wedstrijden bestaan uit libre, bandstoten, driebanden-klein, kader en driebanden-groot. Het is alweer de 3e jaargang van dit zo succesvolle toernooi. En uiteraard zullen we dit geweldige en gezellige toernooi met zeker een serieus uitgangspunt blijven organiseren.

Als je vraagt waarom: het is de saamhorigheid van arbiters uit het gehele land wat dit toernooi samenbrengt en optilt naar dat mooie gezellige toernooi van collegae onder elkaar. Je spreekt elkaar weer eens, al is het altijd een open inschrijving op volgorde van binnenkomst waarbij gelet wordt op de betaling voor het meedoen en het eten. Dit moet binnen zijn en die volgorde van deelname wordt aangehouden. Ik raad elke arbiter van Nederland aan om mee te willen doen in de volgende editie van 2024. Schrijf je in! Op het moment van dit schrijven hebben we 39 deelnemende arbiters, we hebben nog maar 1 kaderspeler nodig. We hopen deze inschrijving nog binnen te krijgen, maar vol=vol (5 disciplines met 8 spelers elk)

Maar schroom niet om je op te geven Een reservelijst hebben we ook nodig. Dan ben je op afroep beschikbaar. Ook hebben wij arbiters nodig die willen tellen bij de wedstrijden. Deze arbiters betalen niets voor het eten gedurende 3 dagen en het drankje wordt ook verzorgd. De toernooiorganisatie is in handen van:
Wim Bosman – organisatie (e-mail: wda.bosman@quicknet.nl)
Dominique van Andel – wedstrijdleider (stuur uw aanmelding naar: hadiedo@gmail.com)
Marko en Frank – penningmeester en uitbaters van de Hazelaar

Zorgelijke daling ledenaantal KNBB

Het ledenaantal van de KNBB vertoont al jaren een tamelijk stabiel patroon, met eigenlijk ieder seizoen wel een lichte daling. Soms net iets zwaarder, soms iets gecamoufleerd door een opleving in een bepaalde categorie of discipline. Maar meestal een lichte daling die vrij voorspelbaar is en ook wel voorstelbaar, gezien het relatief hoge aantal oudere leden. Mede onder invloed van corona heeft ons ledenaantal afgelopen jaar geen bescheiden daling gekend, maar een ware duikvlucht gemaakt. Er waren begin vorig jaar bijna 5000 opzeggingen, en deze werden later in het jaar met zo’n 1200 aanmeldingen beperkt goedgemaakt, waardoor onder de streep een ledendaling van ruim boven de 10% overbleef.

Een zorgelijke daling! Overigens wel eentje waar wij al jaren op wijzen, omdat er een moment komt dat verschillende risico’s samenkomen (oudere achterban, financieel minder daadkrachtige achterban, te weinig met de tijd meegegroeid productaanbod, te weinig aanbod of meerwaarde voor recreatieve spelers) en de daling flink zullen versnellen. In dit geval ligt het voor de hand dat de combinatie corona/energieprijzen/inflatie heeft gezorgd dat de bij ons aangesloten verenigingen nog kritischer hebben gekeken of de bestaande lidmaatschappen wel echt nog meerwaarde hadden.Deels dienen we dus kritisch naar onszelf te kijken, als KNBB en als afzonderlijke secties, omdat een deel van de teruggang ook op eigen conto kan worden geschreven. Zie de genoemde kwetsbaarheden en risico’s – daar had beter en vroegtijdiger op kunnen worden ingespeeld.

Toch zijn er ook positieve punten te noemen: het aantal biljarters, dat lijkt landelijk gezien eerder te stijgen dan te dalen. Kijk naar onze poolzalen in de horeca: velen zitten iedere avond bomvol. Kijk naar onze positie op de landelijke sportdeelname-index: daar zijn we onlangs voor het eerst in jaren weer eens in de top 10 gekomen. Kijk naar de media-aandacht: er is inmiddels meer live biljarten dan ooit op Nederlandse tv en ook online, en dit heeft vanzelfsprekend een positieve invloed op het aantal potentiële nieuwe (danwel terugkerende) spelers. Allemaal zaken waarop de KNBB zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet.

Maar het zorgelijke is: ondanks deze positieve ontwikkelingen daalt het ledenaantal van de KNBB nog steeds – en dit jaar dus zelfs sterker dan ooit. Veel clubs hebben (mogelijk uit oogpunt van kostenbesparingen) direct na de laatste lockdown leden van de lijst afgevoerd, veelal de niet-competitie spelende leden. Hoezeer ook begrijpelijk puur financieel gedacht, het is voor de clubs zelf, voor de KNBB én voor de spelers van groot belang deze niet-competitiespelende leden niet van de ledenlijst af te halen, maar juist als clublid toe te voegen! Niet alleen zijn clubs dit statutair verplicht, het is voor iedereen die biljarten in Nederland een warm hart toedraagt van het grootste belang. Immers, hoe groter de KNBB, des te groter onze invloed richting beleid, des te meer inzet op promotie en zichtbaarheid van biljarten, des te meer subsidies of regelingen voor biljartzalen, des te kleinere reisafstanden etc.

Wat doet de KNBB – en waarom zijn leden zo belangrijk?

Zo veel mogelijk leden is voor de KNBB van groot belang. Ieder lid levert geld op om dingen mee te kunnen doen waar onze leden direct van profiteren (bijvoorbeeld contributies laag houden), of om biljarten, pool en snooker landelijk te kunnen promoten richting biljartliefhebbers en potentiële spelers. (Bijvoorbeeld, met live uitzendingen op tv en online.)

Ieder lid levert tevens subsidie op die wij goed kunnen gebruiken in het belang van al onze leden. Hoe meer leden, des te sterker wij ook staan in lobby’s richting politiek, beleid of binnen NOC*NSF, (soms) resulterend in tegemoetkomingen voor biljartzalen of speciale regelgeving voor biljartgerelateerde horeca. Kortom: hoe meer leden, hoe sterker het biljarten zijn stem kan laten horen, en hoe beter spelvoorwaarden voor spelers zullen zijn: leukere competities, lagere kosten etc.

Daarom is het voor ons zo belangrijk dat clubs al hun leden aanmelden! Niet alleen degenen die competities bij de KNBB spelen, maar óók de iets meer recreatieve spelers. Ook dus de wat wij noemen ‘clubleden’: spelers die soms wel op clubavonden aanwezig zijn, maar eigenlijk nooit meedoen aan PK’s of teamcompetities. Voor hen bestaat sinds kort een speciaal KNBB Clublidmaatschap van momenteel slechts €5 per jaar! (Afsluiten kan iedere biljarter zelf doen via de “Lid Worden” knop bovenaan KNBB.nl; clubs kunnen dit met een simpel mailtje naar info@knbb.nl o.v.v. “Clubleden aanmelden”.) Qua kosten nog niet eens twee koppen koffie per jaar – maar de steun voor het biljarten, het belang voor de spelers én de waarde voor ons als KNBB is enorm.

Ondanks al het bovenstaande stellen biljarters en clubs toch nog vaak de vraag: wat doet de KNBB eigenlijk voor ons? In de tekst op www.knbb.nl/nieuws/wat-doet-de-knbb (een tekst die momenteel wordt verwerkt tot een mooie folder voor clubs en spelers) een uitgebreid overzicht van onze activiteiten – en waarom deze activiteiten zo belangrijk zijn.

Wilt u graag als club aan aantal folders “Wat doet de KNBB?” ontvangen, of de recent door ons gemaakte laagdrempelige instructiefolders over biljarten, pool en snooker? Stuur een mail naar info@knbb.nl o.v.v. “Folders”.

Heeft u als club leden die nog niet zijn aangemeld, en wilt u ook gebruikmaken van het speciale €5-tarief? Mail dan info@knbb.nl o.v.v. “Aanmelden leden” en wij nemen contact met u op. Of, meld ze direct aan bij de Ledenadministratie la@knbb.nl o.v.v. “Aanmelding 5-Euro leden”. Aanmelden als clublid van de KNBB kunnen spelers ook zelf doen, dit kan hier: https://www.knbb.nl/organisatie/lid-worden-contributie-0 .


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !