KNBB nieuwsbrief januari 2023

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, nummer 1 – editie januari 2023:


Gezocht voor diverse functies:

Bestuurslid KVC
Nog steeds bestaat het bestuur van KVC uit 4 bestuurders: voorzitter Piet de Jongh, penningmeester Benny Beek, Piet Verschure (portefeuille Breedtesport) en Janneke Horneman (secretaris). Er is een vacature voor de portefeuille Topsport, waarvoor wij hierbij een oproep doen. Onder deze portefeuille vallen de Topteamcompetitie, disciplines grote tafel, Biljartvijfkamp en Biljart Artistiek. De portefeuillehouder Topsport onderhoudt het contact vanuit het bestuur met de commissies van deze disciplines.

Wij vergaderen eens per maand in het bondsbureau te Nieuwegein en overleggen verder via de mail en eventueel via Teams. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Piet de Jongh. Wij zien graag een aanmelding tegemoet.

Gewestelijke wedstrijdleiders
Er is behoefte aan invulling van enkele vacatures binnen de gewesten, en we stellen het erg op prijs als hiervoor aanmeldingen komen. Immers, zonder wedstrijdleiders kunnen er ook geen wedstrijden plaatsvinden en dat zou erg spijtig zijn. Naar welke functionarissen zijn wij op zoek:
– Gewestelijke wedstrijdleider in West-Nederland
– Gewestelijke wedstrijdleider dagbiljarten in Noord Oost Nederland

Graag roepen we de districten op om te overleggen of er iemand naar voren geschoven kan worden voor deze taak. Voor vragen etc. kunt u contact opnemen met Ad Klijn (bondsbureau) of Piet Verschure (Breedtesport).

Rankingarbiters (3-sterren
Hierbij doen wij nogmaals een oproep aan alle driesterren arbiters (Arb-3), om zichaan te melden voor de rankinggroep arbiters. Deze groep bestaat nog uit slechts 6 arbiters, en verzorgt samen met de kernploeg arbiters (Arb-4 en hoger) de arbitrage van de door KVC aangewezen kampioenschappen. Bent u Arb-3 en wilt u in de toekomst doorstromen naar Arb-4, meldt u dan nu aan bij de Planningscoördinator van de Commissie Arbiters Carambole:
Gerard Oele, Mobiel: 06-10732056, E-mail: gerard.oele@zeelandnet.nl
Bent u al Arb-3 en vindt u het gewoon leuk om te arbitreren op landelijk niveau, dan kunt u zich hier ook voor aanmelden.

Vertrek bondstrainer
Het spijt ons te moeten melden dat Lion de Leeuw zijn functie als bondstrainer wenst neer te leggen. Wel blijft Lion zich inzetten als docent voor de instructeurscursussen A en B. Inmiddels heeft het bestuur hem op passende wijze bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren en gaat nu in gesprek met een beoogde opvolger.

Landsfinale Nieuwegein
De landsfinales vinden dit jaar plaats van vrijdag 23 juni t/m zaterdag 1 juli in Merwestein te Nieuwegein. Zondag 2 juli kunt u alvast noteren als de vrijwilligersdag. Er zullen op de openstaande dagen nog overige evenementen worden ingepland.
De indeling is als volgt:

DatumKlasse
Vrijdag 23 juniC4
Dagbiljarten – PK Libre
Zaterdag 24 juniC1
A-klasse
Dagbiljarten – PK Driebanden
Zondag 25 juniC2
Dinsdag 27 juniDagbiljarten – Teams Libre en Driebanden
Parkinson toernooi
Woensdag 28 juniC3
Donderdag 29 juniB2
Vrijdag 30 juniB1
Dagbiljarten – PK Bandstoten
5-Pins
Zaterdag 1 juliDamesbeker
Rolstoelbiljarten
Open jeugd
Zondag 2 juliVrijwilligersdag

Beweegaanbod ouderen groeit met toevoeging OldStars biljarten

In december 2022 tekenden het Nationaal Ouderenfonds en de KNBB een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bezegelden zij de groei van het sporten beweegaanbod voor ouderen in Nederland naar 16 sport- en spelvormen. OldStars sport verbindt mensen om samen fit ouder te worden en een leven lang te bewegen. De beweegvormen zijn laagdrempelig en bij elke training staat ontmoeting en sociaal contact centraal.

Wat is OldStars biljarten?
OldStars biljarten hanteert dezelfde regels als het reguliere biljarten, met een aantal uitzonderingen. Zo wordt er gestart met een speciale OldStars warming-up waarin motoriek en oog-handcoördinatie aan de orde komen en wordt het spel honderden gespeeld met één extra bal om het spel toegankelijk te maken voor iedereen. Deze uitzonderingen dragen voor een belangrijk deel bij aan het beweegplezier. OldStars biljarten kan oud-biljarters aanspreken, maar ook ouderen die nog nooit gebiljart hebben. Deze activiteit is dan ook een prima wervingsmiddel voor deelnemende biljartverenigingen. Lees meer over onze beweegmethode. Bij OldStars biljarten draait het niet om winnen, maar om gezelligheid en samen bewegen.

Gratis clinic Christ van der Smissen
“Eerder hebben we al vanuit ons project Tijd voor Krijt zeer prettig met het Nationaal Ouderenfonds samengewerkt. Het is enorm belangrijk om ouderen betrokken te houden en in beweging te brengen,” zegt Willem La Riviere, directeur KNBB. “Biljarten is daar een passend middel voor. Met OldStars biljarten wordt biljarten nog toegankelijker gemaakt. OldStars biljarten kan de bij ons aangesloten biljartverenigingen ondersteunen in hun ledenwerving en daarmee hun maatschappelijke waarde in de buurt versterken.” De eerste twee clubs die zich bij het Ouderenfonds aanmelden krijgen een gratis clinic van Christ van der
Smissen, ambassadeur van het Ouderenfonds voor OldStars biljarten. Aanmelden kan via: oldstars@ouderenfonds.nl


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !