KNBB nieuwsbrief maart 2021

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, editie 2 van maart 2021:

The hill we climb…

Was de titel van de prachtige en inspirerende voordracht van Amanda Gorman tijdens de inauguratie van Joe Biden. Wat heeft dat met biljarten te maken en wat moet dat in deze nieuwsbrief, zult u denken. Niets of iets? Dat laatste! Na een heftige verkiezingsstrijd en oplopende onrust in Amerika staat Joe Biden voor de lastige taak het land overeind te houden. De voordracht van Amanda zal hem en alle Amerikanen daarbij helpen. In biljartland is het niet anders. De uitbraak van corona heeft de biljartsport stil gelegd. Eerst in maart en in tweede instantie in september 2020. Aangescherpte maatregelen in december en een verlengde lockdown, met als klap van de veel genoemde hamer, de avondklok. Onrust in ons biljartwereldje, vragen over restitutie van contributie, teruggave van inschrijfgeld waren daar uitingen van. Wat gaan onze leden doen, zeggen ze op of blijven ze loyaal? Restitutie van contributie behoort niet tot de mogelijkheden, hebben wij u al eerder uitgelegd. Maar omdat het uitspelen van competities niet voor de hand ligt, heeft het bestuur van KVC besloten de inschrijfgelden van de diverse landelijke competities terug te betalen. Meerdere districten doen dat ook met de door hen ontvangen inschrijfgelden, vertrouwend op de loyaliteit van de leden. En midden in die onrustige periode was daar dan de Duke Challenge. Een invitatietoernooi met gevestigde namen en aanstormend talent. Het werd een prachtig evenement, uitgezonden door Ziggo Sport en bekeken door meer dan 200.000 biljartliefhebbers per dag. En een gedroomde winnaar, Dick Jaspers. Medeorganisator Harry Mathijssen van de stichting BEN, bedankte tijdens het driedaagse toernooi meerdere keren de sponsoren, Ziggo Sport, Kozoom en de KNBB. Willem La Riviere, bondsdirecteur, heeft veel lobbywerk verzet bij en met het NOC*NSF om dit evenement “op de kaart” te krijgen. Wij vertrouwen erop dat dit lobbywerk onze leden en de andere 180.000 Challenge-kijkers aanspreekt, inspireert en dat het leidt tot ledenbehoud of nog beter, tot groei van ons ledenaantal. Hoe groter de KNBB/KVC, hoe sterker we staan! So we can climb the hill… after corona!


Biljartevenement Merwestein

eind juni 2021Tijdens de ALV van 19 december 2020 hebben we de districten meegedeeld dat de teamcompetitie en de daaropvolgende Landsfinale dit seizoen niet meer doorgaan. Wel willen we bekijken of we een nationaal biljartevenement kunnen organiseren in de periode waarin normaal gesproken de Landsfinale zou plaatsvinden: in juni 2021 in sporthal Merwestein. Aan dit evenement kunnen spelers uit de volgende categorieën deelnemen: Avondbiljart – Dagbiljart – Dames – Jeugd en Rolstoelbiljart.Het evenement betreft de spelsoorten kader 38/2, libre, driebanden en bandstoten op de kleine tafel. Er zal gespeeld worden op basis van het intervalsysteem. Per district mag per spelsoort en klasse 1 deelnemer en een reservespeler worden opgegeven. De reserves kunnen worden ingedeeld indien er niet genoeg inschrijvingen zijn. Opgegeven deelnemers moeten lid zijn van KVC. In deze coronatijd kan het moeilijk zijn om te bepalen wie er door het district wordt afgevaardigd. Suggesties hiervoor zijn:-Als er de tijd voor is, zou men nog voorronden kunnen spelen.-Als er districtsfinales zijn gespeeld, kan men de kampioen afvaardigen.-Zijn er helemaal geen voorronden of finales gespeeld en is er te weinig tijd om nog iets te organiseren, zou men de kampioen van vorig seizoen in kunnen schrijven.De poulewedstrijden van de avondbiljarters zullen op een doordeweekse dag gespeeld worden en de finales op één dag in het weekend. De dagbiljarters spelen hun wedstrijden allemaal op één dag doordeweeks.De dames, rolstoelers en de jeugd spelen alles op één dag in een weekend.Daarnaast reserveren we nog één dag in het weekend voor de vrijwilligersdag.Inmiddels zijn alle districten via een brief hierover geïnformeerd. Wij zullen uiterlijk 1 mei a.s. beslissen of dit evenement wel of niet kan doorgaan, in verband met de coronamaatregelen.* * *NK biljarten 2021 voor teams met VG-spelersAan iedereen die het VG-biljarten een warm hart toedraagtIn het weekend van 6 en 7 februari zou weer het NK biljarten voor teams met VG-spelers georganiseerd en gespeeld worden. Helaas heeft Covid ook roet in dit smakelijke weekend gegooid en kon dit niet doorgaan. Wel zijn er mooie herinneringen aan vorig jaar vastgelegd in een filmpje. De VG-commissie spreekt vooral de wens uit dat ze volgend jaar dit mooie evenement weer mogen organiseren. Kijk HIER voor een impressie op youtube.


Meten is weten, veel weten is veel billijken!

Het bestuur van KVC wordt met een zekere regelmaat benaderd door verenigingen met de vraag of er contributie en/of inschrijfgeld terugbetaald wordt. Naast de beantwoording van die individuele vragen hebben wij daar ook in onze nieuwsbrieven aandacht aan geschonken. Het is van groot belang dat de sportinfrastructuur, onze verenigingen, overeind blijven. Wellicht ten overvloede wijzen wij u en hen (via de website) nog op de regelingen die van kracht zijn: klik HIER. Om onze verenigingen nog beter te kunnen begrijpen en te informeren, willen wij graag meer inzicht krijgen in het beleid dat de districten voeren m.b.t hun contributies en inschrijfgelden. Daarom hebben wij de districten verzocht om onderstaande vragen te beantwoorden:

• Hoe berekent uw district de districtscontributie, per kalenderjaar of per wedstrijdseizoen?

• Wat bedraagt de districtscontributie en bent u voornemens terug te betalen/verlagen, geheel of gedeeltelijk?

• Wat bedraagt het inschrijfgeld voor de voorwedstrijden PK’s binnen uw district en bent u voornemens om de inschrijfgelden terug te betalen, geheel of gedeeltelijk?

• Wat bedraagt in uw district het inschrijfgeld voor de teamcompetitie en bent u voornemens om geheel of gedeeltelijk terug te betalen?

• Bent u voornemens om een (extra) bedrag te reserveren voor het seizoen 2021/2022?

• Is onder uw leden de stemming : “juist nu moeten wij met ons allen de schouders onder onze KNBB zetten” of verwacht u een “leegloop” bij de binnen uw district aangesloten verenigingen?

Inmiddels is van het merendeel van de districten antwoord ontvangen. De uitkomsten zullen worden gedeeld met de districtsbesturen.


Voor de agenda: voorjaarsvergadering KVC

De eerstvolgende ALV van KVC is vastgesteld op zaterdag 5 juni 2021. Uiteraard zullen we moeten afwachten of dit een fysieke vergadering kan worden (heeft onze voorkeur) of dat we dit weer via Teams moeten organiseren. Hoe dan ook: noteer alvast de datum in de agenda!

TASO Subsidie voor biljartverenigingen en districtenVraag nu aan ter compensatie voor het omzetverlies vierde kwartaal 2020De TASO regeling is vanaf 19 februari geopend, en zal sluiten op 5 april. Deze tegemoetkoming is voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019. Dit verlies moet het gevolg zijn van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. De organisatie moet financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Klik HIER voor betreffende artikel op website Carambole.

Voor meer informatie en aanvragen klik je HIER.


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !