KNBB nieuwsbrief maart 2022

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, editie 1 van maart 2022:

Maart 2022

Het is alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief ontving, omdat veel activiteiten stilgelegen hebben. Niet zozeer het werk achter de schermen, dat gaat meestal gewoon door. Er is toch veel gebeurd en gedaan, daarom vinden wij het nuttig om u te informeren over een aantal zaken.

Bestuurssamenstelling

Allereerst het aftreden van voorzitter Piet Verhaar. Hierover hebben wij de districten begin van het jaar als volgt geïnformeerd:

Piet Verhaar legt zijn functie als voorzitter neer, om zodoende zijn aandacht volledig te kunnen richten op de begeleiding van de PK-software en zijn huidige activiteiten in de diverse commissies. Wij hebben Piet de Jongh bereid gevonden om op interim basis de voorzittersrol over te nemen. Om aan de statutaire bepalingen te voldoen, roepen wij kandidaten voor een bestuursfunctie op zich te melden bij het bestuur, zodat wij tijdens de ALV van 18 juni 2022 weer een voltallig bestuur kunnen formeren. Voor informatie over de diverse functieprofielen voor (KNBB)bestuurders verwijzen wij u naar de website: www.carambole.nl./organisatie/reglementen/Reglement profielen.

Wij zijn dus op zoek naar aanvulling in het bestuur, dus niet per se naar iemand die de voorzittersfunctie op zich wil nemen. Heeft u interesse, aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Inschrijfgelden en contributies

Wij doen een dringend beroep op diegenen, die nationaal inschrijven, om bij de inschrijving meteen het inschrijfgeld over te willen maken. Het komt voor dat de voorronden en finales al gespeeld zijn, maar nog steeds geen inschrijfgeld is betaald. Dit loopt steeds meer achter en het is vervelend en tijdrovend voor alle partijen om dit af te ronden. Wij vragen graag uw medewerking. Naast de trage betaling van inschrijfgelden staat er nog een behoorlijk aantal rekeningen open met betrekking tot bondscontributie en opgelegde administratiekosten, gefactureerd gedurende het seizoen. In het totaal gaat het niet om zo’n groot bedrag, zeker de factuurbedragen zijn niet groot, maar dat mag geen reden zijn om die facturen niet te betalen. U zou het ook niet fijn vinden als de schrijver zegt: Eén carambole, dat is de moeite niet, die noteer ik niet. Pak uw sportiviteit en betaal alsnog die factuur!

Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 juni 2022

Op zaterdag 18 juni staat de ALV gepland. Omdat De Twee Marken in Maarn bezet is, hebben wij een alternatieve locatie in centraal Nederland gevonden: Nederlands Darts Centrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht. Noteer dit alvast in de agenda. Aanvang 13.00 uur

Instructeursopleiding

In de tweede helft van dit jaar zullen weer cursussen voor instructeur A en B worden gegeven onder leiding van Piet Verschure en Lion de Leeuw. Aanmelden kan bij het bondsbureau. Zie voor meer informatie over de inhoud van deze functie de website:
https://www.carambole.nl/nieuws/een-nieuwe-biljartinstructeur-b

Status PK software

Het streven is om eind mei de finales, Avé en API (koppeling met ledenadministratie) gereed te hebben, en een heel klein begin van de voorkant, dus wat de gebruikers kunnen zien. Op dit moment bevindt de PK-software zich in een laatste testfase. De gegevens uit het ledenadministratie pakket kunnen worden gebruikt. Alle zaken die nodig zijn om het nieuwe seizoen te beginnen, liggen op schema. Alle districten, gewesten en bondsbureau zijn dan in staat om kalenders aan te maken, finales toe te wijzen, spelers in te schrijven, poules voorwedstrijden aan te maken, finales aan te maken en uitslagen te verwerken.

Update Ledenadministratie

Met de Ledenadministratie zijn we al enige tijd live (vanaf rond 17 januari 2022). Nog steeds worden aanpassingen gedaan indien nodig. Momenteel wordt nog gewerkt aan het ‘aanmelden met een actief bondsnummer’, zodat iemand niet alle gegevens hoeft in te vullen maar kan volstaan met een bondsnummer, geboortedatum, postcode. Als deze gegevens overeenkomen, hoeven de andere gegevens niet verder ingevuld te worden. De koppelingen met Biljartpoint zijn gereed. De koppelingen met de nieuwe software PK staan ook nagenoeg ‘klaar voor gebruik’.

(Gepensioneerde) juristen gezocht

Voor een KNBB-brede Reglementscommissie zijn wij op zoek naar (gepensioneerde) juristen die het leuk vinden en bereid zijn hun kennis in te zetten voor de biljartsport. Door de jaren heen zijn in reglementen en statuten van de KNBB en haar onderliggende geledingen meerdere aanpassingen doorgevoerd. Maar door andere werkwijze en/of besluiten in de afgelopen jaren zijn niet alle daaruit voortkomende gevolgen in reglementen en/of statuten aangepast of opgenomen. Daarnaast is er door de jaren heen een gebrek aan consistentie ontstaan met als risico dat de reglementen en statuten niet overal meer in lijn zijn met elkaar. Een mooie uitdaging voor de op te richten reglementscommissie om in opdracht van het bondsbestuur de reglementen en statuten weer op één lijn te brengen. Heeft u de juridische kennis en interesse om de KNBB hiermee te helpen? Meld u zich dan aan door een e-mail met uw gegevens en een beknopte CV te sturen naar Willem La Riviere, w.riviere@knbb.nl


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !