KNBB nieuwsbrief mei 2021

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, editie 3 van mei 2021:


Algemene Ledenvergadering KVC verplaatst

De voorjaarsvergadering van KVC stond aanvankelijk gepland op zaterdag 5 juni a.s., maar zal worden verplaatst naar zaterdag 19 juni a.s.

Dit in verband met de informatie in het corona stappenplan, waarin vermeld wordt dat onder voorwaarden vanaf 16 juni weer in groepen van maximaal 50 personen mag worden bijeengekomen. Dit zou betekenen dat wij dat een fysieke vergadering kunnen houden. Wij streven ernaar om deze ALV in de Twee Marken te Maarn te organiseren, met maximaal 1 afgevaardigde per district. Noteer de datum alvast in de agenda!

“Wegens succes verlengd…”

Je ziet het wel vaker, de kreet “Wegens succes verlengd” over een advertentie om een actie nog maar eens extra onder de aandacht te brengen. Je vraagt je dan wel eens af of het nu werkelijk een succes was of dat gebrek aan succes het noodzakelijk maakte de actie te verlengen. KVC had een actie opgezet om verenigingen te enthousiasmeren hun niet competitie spelende leden aan te melden als zogenaamd “5 euro-lid”. In plaats van de gebruikelijke € 5 bedroeg de contributie voor die nieuw opgegeven leden in hun eerste lidmaatschapsjaar slechts € 2,50. Duur van de actie was tot 1 mei 2021. Het bestuur van KVC heeft besloten die actie met een jaar te verlengen! U zult zich dan misschien afvragen: “Was het geen succes en daarom deze verlenging?”. Het antwoord is simpel, het was een succesje. Het aantal niet competitie spelende leden is tussen 1 augustus 2020 en 30 april 2021 gestegen met ruim 400 leden tot 1629. Maar wij hebben de indruk dat het er nog meer kunnen worden. Misschien moeten we stellen dat het er nog meer moeten worden. Allereerst zorgen die leden ook voor inkomsten in de vorm van contributie en subsidie. En daarmee zorgen zij ervoor dat de contributie voor alle leden betaalbaar blijft. Daarnaast gaat het NOC*NSF sleutelen aan de verdeelsleutel voor de basisfinanciering van de aangesloten sportbonden.

Naast ledenaantal wordt er voortaan ook gekeken naar de omzet die een sportbond genereert en “Social Return On Investment”, vrij vertaald: “maatschappelijke impact”. Het gevolg is dat de basisfinanciering voor de KNBB, op basis van de peiljaren 2018 en 2019 met ± € 20.000 zal afnemen. Een afname die voor de bestaande leden kan leiden tot een aanpassing van de contributie. In de wandelgangen hoor je dan vaak: “Maar wat krijg ik ervoor terug?”. Wat dacht u van een korting op het Kozoom-abonnement om achter de decoder biljartwedstrijden te kunnen volgen. Een korting op de zorgpremie bij Achmea Zilveren Kruis. Het NOC*NSF en het ministerie van VWS kunnen moeilijker om de KNBB heen dan wanneer we een kleine sportbond blijven.

Met de verschillende projecten is veel goodwill opgebouwd en is het imago van de KNBB verbeterd, maar het kan nog beter. Daarom een oproep aan alle verenigingen om hun leden, die nog niet meedoen aan de diverse KNBB/KVC-competities, ook aan te melden. Om de kosten hoeft men het niet te laten, de opbrengsten hebben voor alle biljarters positieve gevolgen. Zodat we volgend jaar kunnen zeggen: “Wegens succes niet meer verlengd!”

Afgelasting Biljartevenement Merwestein

Het spijt ons zeer dat wij hebben moeten besluiten om het evenement in Merwestein niet door te laten gaan. Er zijn dagelijks nog vele besmettingen en een aantal beperkingen blijft van kracht. Zoals het er nu uitziet, zal een negatieve coronatest moeten worden overlegd en mag er maar een beperkt aantal spelers in de hal. Verder zal waarschijnlijk zonder publiek moeten worden gespeeld en of de horeca in Merwestein open mag, is nog steeds de vraag. Al deze zaken hebben helaas geleid tot onze beslissing.

Inschrijven voor het nieuwe biljartseizoen

Nu geleidelijk aan de eerste echte versoepelingen voor biljarten weer mogelijk worden en steeds meer biljarters gevaccineerd zijn, zijn alle secties alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het wachten is op de openstelling van horeca en biljartgelegenheden. Vanzelfsprekend komt het moment dichterbij dat de secties de inschrijvingen gaan openen. Zo worden in de regel de inschrijvingen van KVC-nationaal voor Kader, Topteam en Driebanden al medio mei geopend. Gezien de huidige situatie rondom corona, waarbij veel biljarters al lang hun favoriete sport hebben moeten missen, kan het verstandig zijn inschrijvingen pas te openen als de lokalen weer open mogen. Ook zal gekeken worden of de inschrijvingstermijn verlengd kan worden.

  • Inschrijven nationaal

    Voor wedstrijden, waarvoor men nationaal inschrijft, geldt dat de inschrijving op de gewone tijd wordt opengesteld. De sluiting van de inschrijfperiode wordt zo lang mogelijk uitgesteld, om iedereen die er nog even over wil nadenken, maximaal ruimte te geven. Per welke datum de inschrijving zal sluiten, is vooral afhankelijk van de tijd die het bondsbureau nodig heeft om alles te verwerken en speel-gereed te maken. Als de huidige trend doorzet, verwachten wij eind juni meer concreet zicht te hebben op wat we in september kunnen verwachten ten aanzien van de openstelling van lokaliteiten en toegestane spelers-aantallen in een ruimte.
  • Inschrijven districten

    Voor de districten ligt het genuanceerder. Daar heeft men niet alleen te maken met de tijd die nodig is om de inschrijvingen te verwerken en speel-gereed te maken maar ook moet worden bekeken hoeveel biljartlocaties en biljarts beschikbaar zijn voor het nieuwe seizoen. Het is aan de districten zelf om te bepalen wanneer en hoelang de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen open staan.


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !