KNBB nieuwsbrief mei 2022

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, nummer 2 editie mei 2022:

Mei 2022

Algemene Ledenvergadering zaterdag 18 juni 2022 in Utrecht

Op zaterdag 18 juni staat de ALV gepland in: Nederlands Darts Centrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht. Noteer dit alvast in de agenda. Aanvang 13.00 uur. De vergaderstukken worden tijdig naar de districten gestuurd.

Nog twee gepensioneerde juristen gezocht voor commissie

Door de jaren heen zijn in reglementen en statuten van de KNBB en haar onderliggende geledingen meerdere aanpassingen doorgevoerd. Maar door andere werkwijze en/of besluiten in de afgelopen jaren zijn niet alle daaruit voortkomende gevolgen in reglementen en/of statuten aangepast of opgenomen. Daarnaast is er door de jaren heen een gebrek aan consistentie ontstaan met als risico dat de reglementen en statuten niet overal meer in lijn zijn met elkaar. Een mooie uitdaging voor de op te richten reglementscommissie om in opdracht van het bondsbestuur de reglementen en statuten weer op één lijn te brengen. We hebben inmiddels één aanmelding en zoeken nog twee kandidaten, zodat we van start kunnen gaan! Heeft u de juridische kennis en interesse om de KNBB hiermee te helpen? Meld u zich dan aan door een e-mail met uw gegevens en een beknopte CV te sturen naar Willem La Riviere, w.riviere@knbb.nl

Simonis Biljartlakens Landsfinale

Algemeen
Na twee onvolledige seizoenen nadert het huidige seizoen, met wat improvisaties, haar einde met nog enkele competitiewedstrijden in het district gevolgd door de gewestelijke ronden en de Nationale finale. Uiteraard is een woord van dank aan alle vrijwilligers in de districten en gewesten maar ook aan de spelers van de teams op zijn plaats, omdat we mede door hun inzet en flexibiliteit het seizoen af kunnen ronden zoals het hoort. In 2019 is de Landsfinale in een compleet nieuw jasje gestoken en zijn de speelschema’s aangepast, waardoor het evenement weer volledig van deze tijd is en voor spelers en arbiters naast het biljarten ook de sociale contacten en beleving veel meer aandacht gekregen hebben. Dat hebben we gemerkt in de hoeveelheid complimenten die we daarvoor gekregen hebben.

Aantal teams
Met ingang van de editie 2022 willen we het evenement verder opwaarderen door meer teams de mogelijkheid te geven deel te nemen. Om die reden zal het aantal deelnemende teams in de meeste klassen verdubbelen. In de A-klasse werden 4 teams uitgenodigd en in de overige klassen 8 teams. Met ingang van deze editie zullen in de A-klasse nog steeds 4 teams uitgenodigd worden en in de B1 en C1 nog steeds 8 teams. In de B2, C2, C3, C4, Damesbeker, Dagcompetitie Libre en Dagcompetitie Driebanden in elke klasse 16. Het aantal deelnemende teams stijgt hiermee van 68 naar 124. Bijna een verdubbeling!

Arbitrage
De uitbreiding van het aantal teams legt uiteraard een grotere druk op de arbitrage. Om die reden zijn de teams met ingang van deze editie verplicht één arbiter en één schrijver mee te nemen (in plaats van voorheen twee schrijvers). Voor de schrijvers is clubtenue gewenst maar zeker niet verplicht. De arbiter dient te zijn gekleed in de gebruikelijke zwarte pantalon. Nieuw dit jaar voor alle arbiters is dat door de KNBB een polo ter beschikking gesteld wordt om de arbiters ook een uniforme en eigentijdse uitstraling te geven welke passend is bij het toernooi. Alle door de KNBB uitgenodigde arbiters zullen hiervan worden voorzien.

Speeldagen
Het belangrijkste voor de deelnemers is uiteraard de vraag: wanneer moet ik spelen? Het definitieve speelschema ziet er als volgt uit:
Donderdag 30 juni: PK Dagbiljart Libre, Driebanden, Bandstoten
Vrijdag 1 juli: C3
Zaterdag 2 juli: A, B1, C1
Zondag 3 juli: C4
Dinsdag 5 juli: Dagcompetitie Driebanden
Donderdag 7 juli: Dagcompetitie Libre
Vrijdag 8 juli: C2
zaterdag 9juli: B2
zondag 10 juli: Damesbeker
Maandag 11 juli: Vrijwilligerstoernooi
Verder is er nog ruimte voor speciale evenementen op maandag 4 juli, zoals een toernooi voor biljarters met
Parkinson, 5-ball, rolstoel biljarten etc.

Stimuleringsbudget om sporters aan je vereniging te binden

Van je biljart-, pool- of snookerclub een plek maken waar iedereen, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, fysieke ofmentale gezondheid, seksuele geaardheid of sociale positie, zich (nog meer) thuis voelt, welke club wil dat nu niet? Er is een budget van maximaal 850 euro beschikbaar om je sportclub daarbij te ondersteunen. Al ruim 400 sportverenigingen maakten gebruik van dit potje. Geld voor binden van nieuwe leden aan jouw club, en voor activiteiten gericht op speciale groepen, zodat ze zich thuis en veilig voelen. NOC*NSF stelt het beschikbaar voor sportclubs, en dus ook aan alle bij de KNBB aangesloten biljart-, pool- en snookerverenigingen. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op het binden van een voor biljarten/KVC zeer relevante doelgroep: ouderen.

Voorwaarden voor het budget:
• Alleen voor biljart-, pool- en snookerverenigingen die daadwerkelijk bij de KNBB zijn aangesloten
• De aanvraag moet zijn gericht op het versterken of vernieuwen van het sport- en beweegaanbod
• De aanvraag moet zijn gericht op het bereiken van de doelgroep (vraaggericht)
• De aanvraag moet zijn gericht op het verhogen van de sportdeelname

Er is een budget van maximaal 850 euro beschikbaar om je sportclub daarbij te ondersteunen. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het binden van nieuwe leden aan de club, om een ontwikkelingstraject voor het bestuur op te starten of een samenwerking met een organisatie in de buurt aan te gaan. Al ruim 400 sportverenigingen maakten gebruik van dit potje. Hoe dit precies kan, lees je in dit artikel en is tevens te zien op de video bovenaan deze pagina. Hier is het aanmeldingsformulier, met daarin alle voorwaarden uitgebreid benoemd. Maak je als club gebruik van het budget, laat het ons weten via info@knbb.nl zodat we er extra publiciteit aan kunnen geven, en de kans op het gewenste succes mogelijk nog iets wordt vergroot. Meer weten over ledenbehoud en ledenwerving voor en door clubs? Je vindt het op deze pagina.

Tekst: NOC*NSF
Bewerking: KNBB

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) zoekt penningmeester

De Koninklijke Nederlandse biljartbond heeft met haar secties pool, snooker, driebanden en carambole circa 30.000 leden en wordt ondersteund door een bondsbureau in Nieuwegein. Zij bestaat uit een koepel met daarbij aangesloten vier secties (pool, snooker, driebanden en een onafhankelijke sectievereniging carambole). De vier secties hebben ambities (en maken die ook waar) om topsport te bedrijven, naast dat zij een breed scala aan breedtesportactiviteiten aanbieden. Het bestuur bestaat uit een afgevaardigde vanuit iedere sectie, een secretaris, voorzitter en penningmeester. In deze boeiende maar complexe omgeving zoekt het bondsbestuur uitbreiding met een penningmeester.

Vereisten
Hij/zij is een man/vrouw die:
• beschikt over de benodigde kennis van accountancy;
• Een strateeg is, die gevoel heeft voor (politieke) verhoudingen;
• Een communicator is, in staat om complexe materie uit te leggen;
• Een verbinder is, in staat om in een complex krachtenveld compromissen te sluiten;
Kennis van en/of affiniteit met(biljart)sport is gewenst alsmede kennis van het besturen van een vrijwilligersorganisatie. Uiteraard bent u flexibel. De gemiddelde tijdslast wordt ingeschat op vier uur per week met piekmomenten rondom de budgetcyclus en de jaarafsluiting. Het betreft een onbezoldigde functie.

Meer informatie
Op de site www.knbb.nl vindt u meer informatie onder de knop “statuten en reglementen”, waaronder het reglement profielen en onder de knop “KNBB beleid en gedragscode” de gedragscode voor bestuurders. Het profiel van penningmeester kunt u hier raadplegen.

Aanmelden?
Kandidaten kunnen zich melden bij Willem La Riviere (directeur KNBB) via w.riviere@knbb.nl of telefonisch 06-10559031


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !