KNBB nieuwsbrief september 2021

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, editie 5 van september 2021:

Van de voorzitter

Had u dat ook? Zo’n opgewekt gevoel bij weer de eerste wedstrijd met het team? Ik had het in elk geval wel. Weer een stap in de goede richting. Natuurlijk, we weten wel dat we er nog niet zijn, er zal heus nog geïmproviseerd moeten worden, maar we draaien weer. Terwijl ik deze regels typ, hoor ik dat de regering voornemens is om voor de horeca – daar vallen ook de sportkantines onder – een toegangsbewijs verplicht te stellen. Een bewijs van volledige vaccinatie, een bewijs van negatieve test of een genezen-verklaring. Hier en daar zal het weerstand oproepen.

Toch vind ik het persoonlijk een goede zaak. Ook al voelt het voor sommigen bijna als een soort vaccinatieplicht, dat is het zeer beslist niet. Het is puur bescherming voor kwetsbaren. Want ook al is een grote groep mensen gevaccineerd en dus aanmerkelijk beschermd, nog steeds is een aanzienlijk aantal mensen dat niet. Om wat voor reden dan ook. Dat de overheid die mensen niet domweg wil buitensluiten, dat maakt mij blij. Ook voor hen gaan de deuren open. Maar dat er ter bescherming van kwetsbaren om waarborgen wordt gevraagd, daar kunnen of mogen we toch welbeschouwd niet tegen zijn?

Bovenstaande regels schreef ik in afwachting van de nieuwe door de overheid af te kondigen maatregelen. Nu, een paar dagen later, zijn ze bekendgemaakt. En vanzelfsprekend volgen wij het overheidsbeleid. Wij kunnen en mogen niet anders. Echter, er zijn nog onzekerheden. Onder welke maatregelen vallen onze speellocaties? Onder horeca ? Onder sportaccommodatie? Wordt er tussen amateursport en professionele sport onderscheid gemaakt? In de tijd tot het ingaan van de maatregelen zal er nog wel wat ‘gefinetuned’ worden. Van één ding mag u zich, wat ons betreft, verzekerd voelen: Wij zullen alles in het werk stellen om oplossingen te vinden waar dat nodig zal zijn.

Ook in de afgelopen stille periode is achter de schermen niet stilgezeten. Biljartprof draait inmiddels weer. Het feit dat veel automatische processen lang hebben stilgelegen of zijn onderbroken, heeft wat storingen veroorzaakt. Veel functies werken inmiddels weer correct. Ook wedstrijdleiders of leden van organiserende verenigingen kunnen weer uitslagen invoeren. Hoe dat in z’n werk gaat, wordt gecommuniceerd met de districtswedstrijdleiders. Ook het verzorgen van informatie proberen we weer op gang te krijgen.

De bouw van een volledig nieuw PK programma is enige tijd geleden gestart. Dit najaar zal er geleidelijk nieuws over verspreid worden. In de loop van de winter zal het gereed zijn, zodat de inschrijvingen voor seizoen 2022-2023 meteen in het nieuwe programma zullen plaatsvinden. Ook is er een geheel nieuwe ledenadministratie in aanbouw. Tijdens de informele overlegronde met de districten en gewesten zal daar aandacht aan worden gegeven.

Piet Verhaar, voorzitter KVC vereniging Carambole


Reglementswijzigingen

Hierbij attenderen wij een ieder op de gewijzigde kledingvoorschriften. Het betreft artikel 5.10 uit het Spel- en Arbitragereglement (SAR), lid 1, 2 en 3 (de gearceerde tekst betreft de wijzigingen) :

Art. 5.10. Kledingregels geldend voor spelers; emblemen

 1. Kleding van spelers dient schoon en representatief (in principe nette vrijetijdskleding) te zijn, mag geen aanstoot
  geven of schade kunnen veroorzaken aan de biljarttafels, en mag niet hinderlijk zijn voor andere spelers of bezoekers.
 2. Spelers die aan een door of namens de KVC georganiseerde officiële wedstrijd deelnemen, individueel of in
  teamverband, dienen te dragen:
  a. Een nette effen lange broek of spijkerbroek. In plaats van een lange broek is het dames toegestaan een rok te
  dragen die minimaal tot op de knie valt. De kleur van de broek of rok is dus vrij.
  b. Een effen poloshirt of overhemd met korte of lange mouw. Lange mouwen mogen opgerold zijn. Het is toegestaan over een overhemd een (smoking)vest, trui of een slip-over te dragen. Indien geen strik of stropdas wordt gedragen, is het toegestaan een of twee knoopjes van het overhemd of van het poloshirt los te laten. Eventuele bretels dienen niet zichtbaar te worden gedragen.
  c. Nette (sport-)schoenen in combinatie met sokken. Het spelen op slippers, op blote voeten, of op klompen of ander schoeisel dat bovenmatig lawaai produceert, is niet toegestaan.
  Toelichting: onder ‘nette’ kleding wordt verstaan: schoon en zonder slijtageplekken, scheuren of gaten.
 3. Het is verplicht een clubembleem zichtbaar op borsthoogte te dragen: − hetzij op het poloshirt; − hetzij op het
  overhemd, indien uitsluitend in overhemd wordt gespeeld; − hetzij op het kledingstuk dat over het overhemd wordt
  gedragen.
 4. Het is verplicht om binnen een team eenheid van tenue te hebben. Leden van dezelfde vereniging die aan dezelfde
  individuele wedstrijd(en) deelnemen zijn echter niet verplicht in die wedstrijd(en) in hetzelfde tenue te spelen. Een
  vereniging is desgewenst wel bevoegd deze verplichting (hetzelfde tenue) aan haar leden op te leggen.
 5. Reclameaanduidingen op de kleding mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de KNBB of voor zijn districten,
  dit ter beoordeling van het desbetreffende bestuur.


Gewestelijke overlegrondes

Zoals gebruikelijk, zullen we dit najaar ook weer gewestelijke overlegrondes gaan inplannen. Dit wordt vanaf 2e helft oktober, we laten zo spoedig mogelijk de data weten. Tijdens dit overleg zal o.a. een demo worden gegeven over de nieuwe ledenadministratie.


Begeleiders voor biljartactiviteiten gezocht !

Voor het maatschappelijke project Tijd voor Krijt (zie www.tijdvoorkrijt.nl en https://www.knbb.nl/nieuws/knbblanceert-programma-tegen-eenzaamheid) wordt er met steun vanuit het Ministerie van VWS dit najaar op tien locaties gestart (uiteraard afhankelijk van de dan geldende maatregelen).

De deelnemende locaties zijn in de volgende provincies/plaatsen:
Noord-Brabant (Oss, Boxtel)
Utrecht (Nieuwegein)
Gelderland (Putten)
Noord-Holland (Hoofddorp)
Zuid-Holland (Alphen a/d Rijn)

Dit najaar starten we op deze locaties met een tienweeks programma om aldaar ouderen samen te brengen door het inzetten van een biljart en spelvormen. Hiervoor zoeken wij in elke regio een enthousiaste vrijwilliger (noemen we aanvoerder) die het leuk vind om op deze locatie op een vast dagdeel in de week, de ouderen te enthousiasmeren en te begeleiden. Per locatie is er voor de tien weken een vrijwilligersvergoeding van €250 (€25 per dag) en er wordt een cursus voor deze vrijwilligers georganiseerd. En de vrijwilligers mogen ook meehelpen op promostand tijdens evenementen. Het programma is heel zinvol en geeft dan ook een zeer positief gevoel en daarmee van waarde.

We doen een beroep op u om ons te helpen met het vinden van deze vrijwilligers, want zonder hen kan het programma niet doorgaan. We hopen dan ook dat er leden in de bovengenoemde plaatsen die deze taak van aanvoerder leuk vinden en de tijd hebben. Aanmelden kan via w.riviere@knbb.nl


Het 9e landelijk Parkinson Biljarttoernooi

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen. Maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Parkinson is een heel sluipende ziekte. Menig biljarter is het overkomen. De motoriek wordt aangetast en je verliest de controle over alles wat je wilt doen. Je kan niet meer het spel bedrijven waar je zo goed in bent. Nare bijkomstigheid is, dat je, wanneer de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt, ook de sociale contacten in de biljartsport verliest. Contacten die je juist dàn zo nodig hebt. De ziekte Parkinson heeft een enorme impact op je leven. Het Parkinson Biljarttoernooi is in het leven geroepen om juist deze biljarters de mogelijkheid te geven hun sport nog te kunnen bedrijven in een gezellige competitieve setting. Helaas kunnen we deze ziekte niet de wereld uit helpen, we kunnen wel een bijdrage leveren door een fantastisch biljarttoernooi te organiseren.

Op 14 oktober 2021 vindt de 9e editie van het Parkinson Biljarttoernooi plaats in Nieuwegein.

Bent u getroffen door deze ziekte en wilt u meedoen met dit geweldig toernooi: geef u op! Dit kunt u doen per email: parkinsonbiljart@outlook.com of per telefoon. 0306034722 en ook kunt u zich inschrijven via onze nieuwe website: www.parkinsonevents.nl

Samen met de landelijke vereniging van Parkinsonpatiënten en de KNBB, proberen wij zoveel biljarters als mogelijk is te bereiken, alvorens zij door de ziekte uit het zicht van de verenigingen verdwijnen. Eveneens gaan wij samen met de KNBB de groep biljartende Parkinsonpatiënten introduceren op de landsfinaledagen van de KNBB medio juli 2022.

Namens het bestuur Stichting Parkinson Event