KNBB Nieuwsbrief september 2022

Onderstaand vindt u de nieuwsbrief van de KNBB sectie carambole, nummer 3 editie september 2022:

Van de voorzitter

Beste biljartliefhebbers,

Aan het begin van een nieuwe biljartjaar is het goed me even nader voor te stellen. Ik ben Piet de Jongh en heb onlangs, in de ALV van 18 juni jl., Piet Verhaar op mogen volgen als voorzitter van het bestuur van KVC. Ik ben woonachtig in Oss en biljart al vanaf mijn elfde levensjaar. Ik heb vooral in de kadercompetitie gespeeld, maar op dit moment een sabbatical genomen. Als voorzitter van De Hazelaar, teamleider van twee topteams in de eredivisie, het voorzitterschap van KVC en portefeuillehouder Topsport is mijn tijd op biljartgebied dus rijkelijk gevuld. Ik ben inmiddels een van de vele pensionado’s die biljartminnend Nederland rijk is, wat meteen ook een van de problemen is waar we op dit moment mee geconfronteerd worden: vergrijzing. Tijd dus om de krachten te bundelen en in overleg te gaan kijken hoe we een positieve impuls kunnen geven aan ons ledental. Een ander aandachtspunt is de uitstraling van de biljartsport. We hebben in het driebanden zowel bij de mannen als bij de vrouwen wereldtoppers en in de disciplines kader en bandstoten behoren we tot dezelfde wereldtop. Het geeft echter niet die uitstraling waar we op zouden hopen. Alle reden dus om de handen ineen te slaan en in gezamenlijkheid iets moois te gaan maken van onze mooie sport.

Met sportieve groeten, Piet de Jongh

Nieuwe PK-software

Zoals al vele maanden geleden is afgesproken, zouden we onze uiterste best doen nieuwe pk-software te leveren voor 1 september 2022 voor het bondsbureau, de gewesten en de districten. De software is geschikt voor zowel de dagspelers als de avondspelers. De onderlinge verscheidenheid zowel in uitvoering maar ook in interpretaties van de reglementen heeft binnen de testgroep regelmatig tot veel discussies geleid. Desondanks denken we redelijk geslaagd te zijn in het opleveren van een product welke eerst en vooral de juiste uitslagen en ranglijsten moet leveren zodat voorwedstrijden en finales elkaar geruisloos moeten kunnen gaan opvolgen. Programmatisch staan er nog vele wensen en eisen van de wedstrijdleiders in de wacht en hieraan zal de komende tijd hard gewerkt worden. Voor degenen die graag informatie willen hebben over inschrijvingen, voorwedstrijden en finales enz. zal vanaf september de voorkant van het programma worden voorzien van de essentiële informatie. U kunt deze informatie alleen maar inzien. Hierbij moet u denken aan alle wedstrijdkalenders, per district, gewest en nationaal. Ook poule-indelingen en uitslagen worden hier zichtbaar. De verenigingen laten we vooralsnog even buiten deze activiteiten omdat we graag zien dat de “bovenliggende” wedstrijdleiders de software eerst eigen gemaakt hebben alvorens ze deze stap voor stap gaan overdragen aan de verenigingen.

Oproep aan de wedstrijdleiders: aanpassingen in de ledenadministratie !

Nu we een start hebben gemaakt met de nieuwe PK software, zien we dat van al onze verenigingen slechts 20% een wedstrijdleider PK heeft opgevoerd in zijn bestuur. Om deze software optimaal te kunnen laten werken, is het van belang dat alle verenigingen in de ledenadministratie van de KNBB hun wedstrijdleider PK aanmelden. Hierbij kunnen wedstrijdleiders voor Dag- of Avondcompetities apart worden aangemeld via de codes in de Ledenadministratie:

“VWLICA” voor Wedstrijdleider Individueel CAR Avond
“VWLTCA” voor Wedstrijdleider Team CAR Avond

Omdat u als wedstrijdleider PK van uw district waarschijnlijk de meeste kennis heeft binnen uw district, vragen wij u hierbij om deze actie tezamen met uw secretaris op te zetten. Vindt u dat er dan toch echt teveel werk in één keer op uw bordje komt te liggen, dan kan de wedstrijdleider PK u wellicht een lijstje sturen met de verenigingen die dit seizoen in aanmerking gaan komen voor de organisatie van PK wedstrijden binnen uw district.

Bij voorbaat hartelijk dank voor deze actie!

Oproep rankingarbiters (3-sterren)

Hierbij doen wij een herhaalde, dringende oproep aan alle driesterren arbiters (Arb-3), om zich aan te melden voor de rankinggroep arbiters. Deze groep bestaat nog uit slechts 6 arbiters, en verzorgt samen met de kernploeg arbiters (Arb-4 en hoger) de arbitrage van de door KVC aangewezen kampioenschappen. Bent u Arb-3 en wilt u in de toekomst doorstromen naar Arb-4, meldt u dan nu aan bij de Planningscoördinator van de Commissie Arbiters Carambole:
Gerard Oele, Mobiel: 06-10732056, E-mail: gerard.oele@zeelandnet.nl
Ook als u het gewoon leuk vindt om te arbitreren op landelijk niveau, kunt u zich hiervoor aanmelden.

Corona

Mulier vragenlijst voor verenigingen m.b.t. impact Coronacrisis
Graag nodigen we bij de KNBB aangesloten verenigingen uit om deel te nemen aan het onderzoek in samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van VWS naar de toekomst van de sportvereniging na de coronacrisis. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen hoe het gaat met sportverenigingen na de coronacrisis. We zijn benieuwd naar uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging, de financiële situatie en de ontwikkeling van het aantal leden en vrijwilligers. Om de financiële gevolgen in beeld te krijgen is het fijn als u de jaarrekening van uw vereniging over 2021 bij de hand heeft. Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat uw vereniging meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen. De vragenlijst staat (voorlopig) tot 12 september open. We verwachten een invultijd van ongeveer 20-25 minuten.
De open link naar de vragenlijst is de volgende: https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2193
Dank voor uw medewerking.

Adviezen
Het aantal coronabesmettingen loopt in snel tempo op. Om te zorgen dat uw sportclub goed is voorbereid op een nieuwe coronagolf, kunt u verschillende preventieve maatregelen nemen. In de separaat bijgevoegde infographic vindt u vier adviezen om besmettingen te voorkomen. Belangrijk, want als we kunnen blijven sporten, blijven we mentaal en fysiek fit.

Rabo ClubSupport Campagne

Net als voorgaande jaren doet KVC ook in 2022 weer mee met de Rabo Clubsupport Campagne. Leden van de Rabobank Utrecht en Omstreken kunnen hun stem uitbreng op KNBB vereniging Carambole. Om mee te kunnen stemmen, moet u lid zijn van de Rabobank en ouder dan 11 jaar. Hebt u alleen een bankrekening, dan bent u geen lid en kunt u niet stemmen. Stemmen doet u door in te loggen in de app of op de website via ‘zelf regelen’ en vervolgens ‘mijn lidmaatschap’, hier kunt u klikken op RABO Support. Elk lid kan 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen. Doe mee en stem op KVC. Elke STEM leverde vorig jaar ruim 6 euro op! Er kan gestemd worden van 5 september tot en met 27 september en de uitreiking vindt plaats vanaf 3 oktober.

Beter & voordeliger verzekerd als biljart-, pool- of snookerlokaliteit

Speciaal voor alle leden KNBB:
Collectieve verzekering afgestemd op de biljartsport, in samenwerking met verzekeringsspecialist Everion.
Het zijn geen gemakkelijke tijden voor onze biljart-, pool- en snookerlokaliteiten! Na de coronacrisis waarvan veel lokaliteiten nog de nasleep ondervinden staan ledenaantallen nog sterker dan voorheen onder druk. En nu zijn onder druk van de oorlog in Oekraïne ook nog eens de (o.a. energie)prijzen ongekend gestegen. Kortom: er is meer dan ooit belang voor onze lokaliteiten om op enige manier kosten te drukken, om zo het hoofd boven water te kunnen houden.

Speciale collectieve verzekering voor alle leden van de KNBB:
Met dit doel in gedachten, kostenbesparing voor onze biljart-, pool- en snookerlokaliteiten, hebben we kritisch gekeken of wij als KNBB een bijdrage zouden kunnen leveren aan lagere verzekeringslasten. We zijn op zoek gegaan naar een betere en voordeligere collectiviteitsverzekering voor onze aangesloten leden – en hebben die gevonden!
In samenwerking met verzekeringsspecialist Everion is het gelukt een polis te ontwikkelen speciaal gericht op biljart-, pool- en snookerlokaliteiten: met significant lagere lasten, en met een betere dekking. Everion heeft deze zeer speciale en voordelige collectieve verzekering ontwikkeld voor alle leden van de KNBB.

Alle informatie over deze verzekering (en de voordelen ervan) leest u hier:
https://www.knbb.nl/nieuws/beter-voordeliger-verzekerd-als-biljart-pool-snookerlokaliteit


Kijk ook op www.carambole.nl voor meer nieuws !