Gemeente Aalten kent € 250.- subsidie toe

Onlangs heeft BV Ons Huis, dankzij de inspanningen van onze secretaris Han Rutgers, namens de Gemeente Aalten een subsidie van € 250.- toegekend gekregen. Onze aanvraag voldeed aan de algemene subsidievoorwaarden, zoals onder meer opgenomen in de specifieke beleidsregel “Sportbeoefening, -stimulering en -ondersteuning”.

BV Ons Huis kwam in aanmerking voor deze subsidie omdat in onze aanvraag is aangegeven dat wij middels deze bijdrage de gelegenheid kunnen geven aan ouderen om de biljartsport uit te oefenen. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van ons jaarlijkse seniorentoernooi en de reguliere woensdagmiddag voor de “grijze” leden in Sportcafé de Peppel. Hierdoor worden ouderen aangezet tot beweging en wordt het onderlinge sociale contact bevorderd. Deze subsidie moet door BV Ons Huis elk jaar worden opnieuw aangevraagd, waarbij het vanzelf spreekt dat de Subsidiebeleidsregels Welzijn van de gemeente Aalten ongewijzigd moeten blijven. Voor het goede begrip, deze subsidie heeft geen enkel verband met de huidige regelingen vanwege Corona.