Update coronavirus per 21 augustus 2020

De vakanties zijn nagenoeg voorbij, en als alles goed blijft gaan beginnen we op 7 september a.s. aan de competitie 2020-2021. Hiervoor gelden enkele voorwaarden en beperkingen. Om onder de gegeven omstandigheden verantwoord te kunnen biljarten zijn een aantal protocollen gemaakt:

De KNBB verwijst naar het “Protocol Verantwoord Biljarten”, en daarnaast dienen wij als vereniging ook rekening te houden met het “Protocol Horeca” en het “Protocol Sport” van NOC/NSF.

Uiteraard gelden nog steeds volgende spelregels, naast de bekende algemene richtlijnen:

  • Gasten moeten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, tenzij ze uit 1 huishouden komen.
  • In een checkgesprek * vooraf tussen beheerder Joop en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.
  • Het is verplicht bezoekers vanaf 10 augustus te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting, echter registratie is op vrijwillige basis.
  • Binnen heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand, en de verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven. Er geldt geen maximum aantal personen indien voldaan kan worden aan deze voorwaarden.

*) u kunt het beste contact opnemen met Joop per WhatsApp of telefonisch onder nummer: 06 – 53 31 85 65

Daar waar het protocol van de KNBB niet geheel duidelijk en/of incompleet is heeft het bestuur van district Berkel & Slinge nu een “nota van wijzigingen en aanvullingen” bijgevoegd, waaraan iedere deelnemende vereniging zich dient te houden.

Mochten de omstandigheden wijzigen en de protocollen moeten worden aangepast dan zullen wij u hierover tijdig informeren. Wij vertrouwen op ieders gezond verstand en discipline zodat we in ieder geval niet zelf een opnieuw incompleet biljartseizoen veroorzaken.

Deze informatie vinden jullie uiteraard ook op de website van Berkel & Slinge onder het item “Corona”.

Alle verdere informatie en richtlijnen staan in onze laatste nieuwsbrief van juni 2020 – Keu(vel)nieuws nummer 5.