Nieuwsbrief KNBBDe Nieuwsbrief KNBB is een informatief bulletin over het reilen en zeilen binnen de Vereniging Carambole van de KNBB, kortweg KVC genaamd. De inhoud wordt door het bestuur daarvan opgesteld en per email verzonden aan de aangesloten verenigingen. Daarnaast wordt dit gepubliceerd op de website van de KNBB, sectie carambole.

De inhoud kan zeer divers zijn zoals: het aankondigen van toernooien en kampioenschappen, lopende zaken betreffende sponsoring, voortgang en nieuws over de lopende competitie, jaarplanning met alles wat aan bod komt zoals vergaderingen, (bestuurs)ledenmutaties, en verder alles wat ter tafel komt en voor onze sport relevant is.

Het menu van deze website kent onder de kop “Nieuws” een keuzemenu met “Algemeen” nieuws, zoals deze ook op de hoofdpagina wordt getoond, en verder een submenu “Nieuwsbrief KNBB” met recent geplaatste nieuwsbrieven per jaargang op volgorde van verschijning. Op deze wijze kunt u deze snel terugvinden en selecteren.