Onze speellocatie bij de oprichting in 1977, Ons Huis te Dinxperlo


Biljartvereniging Ons Huis is opgericht op 1 augustus 1977 door leden van het eerste uur: Herman Bussink, Frans Rengelink, Tonnie Bongers en Henk Schreurs. Men speelde aanvankelijk haar wedstrijden in Cultureel Centrum Ons Huis te Dinxperlo, waaraan het derhalve ook de naam ontleent en Henk Schreurs toenmalig beheerder was. In de zomer van 2016 verhuisde de vereniging naar sportcafé de Peppel in de Eurohal te Dinxperlo. Alhier werd in 2017 het 40-jarig jubileum gevierd, waarbij tevens enkele jubilarissen werden gehuldigd. Onze vereniging kent een laag verloop en heeft door de jaren heen altijd een stabiel ledental kunnen waarborgen, gemiddeld tussen de 40-50 leden.

Buitenaanzicht van onze huidige locatie sinds 2016, sportcafé de Peppel te Dinxperlo


Naast actieve competities die vallen onder de Koninklijke Nederlandse Biljartbond, waaraan in seizoen 2024/25 door 5 teams wordt deelgenomen in de spelsoorten libre en kader, heeft de vereniging ook een aantal grijze leden. De reguliere KNBB competitie betreft avondwedstrijden die doordeweeks zowel uit als thuis vanaf 19.30u worden gespeeld, verdeeld over de Achterhoek. Hiertoe hebben we in onze thuislocatie 3 wedstrijdbiljarts in het formaat 230×115 cm van Wilhelmina ter beschikking. Deze worden in goede harmonie gedeeld met nog twee verenigingen binnen onze muren, zijnde de biljarters van Sportcafé de Peppel en Seniorenbiljartvereniging De Vriendenkring, welke beiden ca. 20 leden hebben. Onze eigen zgn. “grijze” leden spelen een onderlinge competitie op de woensdag- en vrijdagmiddag. In de loop der jaren hebben zich diverse (oud) leden weten te plaatsen voor districts-, gewestelijke-, en nationale finales. Een aantal daarvan mocht zich zelfs tot Nederlands kampioen kronen.

Onze rookvrije speelzaal met 2 Wilhelmina biljarts, grenzend aan het café gescheiden door een glazen wand


De vereniging kenmerkt zich door een actief beleid om de biljartsport te promoten. Hiertoe wordt onder meer een jaarlijks clubkampioenschap georganiseerd voor de eigen en nieuwe leden. Daarnaast probeert men ook buiten de vereniging de biljartsport onder de aandacht te brengen, en juist niet actieve biljarters te laten deelnemen. Dit gebeurt door het traditionele Kersttoernooi dat reeds sinds 1985 jaarlijks wordt gehouden in de laatste 5-6 weken van het jaar. Hieraan nemen gemiddeld zo’n 130 spelers mee, verdeeld over 20-25 teams. Tevens wordt er sinds 2013 jaarlijks een seniorentoernooi georganiseerd vanaf januari, waaraan zo’n 45 spelers deelnemen. Daarnaast zijn we ca. 2x per jaar gastheer voor individuele toernooien van ons district Berkel en Slinge, hetgeen een gewest is van de KNBB. Dit kunnen voorronden voor kampioenschappen zijn, maar ook districts- of gewestelijke finales.

Ons derde Wilhelmina biljart in het café (foto met dank aan Ton Smilde)


De vereniging kent een actief en dagelijks bestuur, welke op gezette tijden vergadert. Tevens vindt jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats i.c.m. een feestavond, veelal vergezeld van een BBQ. Binnen de vereniging wordt getracht helder en open te communiceren, o.a. via email en nieuwsbrieven vanuit het bestuur en een publicatiebord in de biljartruimte. Contributie voor het seizoen 2024/25 is door het bestuur vastgesteld op € 70.- per persoon, hetgeen tevens deelname mogelijk maakt aan de KNBB competitie. Ook voor steun- of grijze leden bestaat er de mogelijkheid lid te worden tegen een gereduceerd bedrag a € 50.- per persoon. In alle gevallen wordt u als betalend lid jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan onze ledenvergadering, clubkampioenschap en feestavond. Dit geldt ook voor ereleden en leden van verdienste. In alle gevallen beslist het dagelijks bestuur over de daadwerkelijke acceptatie na aanmelding van een nieuw lid.


Buitenterras van sportcafé de Peppel