Privacy verklaring

Privacybeleid BV Ons Huis

BV Ons Huis doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Voordat je gebruik maakt van deze website raden wij je aan onderstaand privacybeleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacybeleid wijzigen, maar dat vermelden wij dan op de website.

Het privacybeleid is een bijlage van ons Huishoudelijk Reglement.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te verlenen. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummers, woon- en e-mailadres en bankrekeningnummer met BV Ons Huis.

Wij verzamelen via onze website geen persoonsgegevens door middel van cookies. Wel kunnen voor de statistieken de aantallen bezoekers van de website worden geregistreerd maar deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd.

Waarom hebben wij de persoonsgegevens nodig?

BV Ons Huis heeft jouw persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen:

  • Het afsluiten van een lidmaatschap via het inschrijfformulier
  • Het corresponderen met het Biljartdistrict Berkel & Slinge en de Biljartbond KNBB (bijvoorbeeld met betrekking tot deelname aan de competitie)
  • Correspondentie per mail over diverse zaken met BV Ons Huis. Mailings zoals bijvoorbeeld Nieuwsbrieven worden gemaild via de knop BCC (blind copy)
  • Je te bellen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten, competities, vergaderbijeenkomsten e.d.
  • Afhandelen van op- en aanmerkingen of het beantwoorden van vragen en het voldoen van wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren zoals bovenstaand vermeld. Daarna worden zij uit de ledenlijst gehaald.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden, indien noodzakelijk (bijvoorbeeld i.v.m. competities) uitsluitend gedeeld met het district Berkel & Slinge en de KNBB om je als lid aan te melden bij deze organisaties. De wijze waarop deze organisaties hiermee omgaan ligt vast in hun privacy-verklaringen. (zie hiertoe de websites hiervan)

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet afgeven en/of delen aan c.q. met derden. Indien wij deze gegevens verstrekken doen wij dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

BV Ons Huis neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De ledenlijsten zullen alleen, gelet op het uitoefenen van hun functie, worden gedeeld met collega-bestuurders. Wij zullen de persoonsgegevens niet bevestigen aan het publicatiebord of publiceren op de website. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met de secretaris op.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij leggen de persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar alleen vast na overleg en toestemming van ouders/voogden.

Je gegevens inzien en eventueel aanpassen

Je hebt het volste recht je persoonsgegevens in te zien en deze te laten corrigeren. Dit kun je doen door een verzoek aan de secretaris.

Plaatsing van foto’s op de website en in de media

Regelmatig worden op de website en in de media foto’s geplaatst van competitie-teams, toernooiwedstrijden en wijzigingen in de club (bijvoorbeeld aftreden van een bestuurslid). Als je bezwaar hebt tegen het plaatsen van deze foto’s, geef dit dan door tijdens de opname hiervan of maak dit in algemene zin tijdig kenbaar aan het bestuur.

Toernooien

BV Ons Huis organiseert regelmatig biljarttoernooien zoals bijvoorbeeld het Kersttoernooi, seniorentoernooi, club- en teamkampioenschappen en warming-up toernooien. Deze toernooien vallen qua bescherming van persoonsgegevens onder het privacy-beleid van BV Ons Huis.

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking neem dan contact op met de secretaris. BV Ons Huis zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen 4 weken reageren.

Vragen?

Heb je verder nog vragen? Dan kun je ons bereiken via de secretaris.

Laatste wijziging: 18.01.2021