Sponsoren


Als vereniging zijn wij onze sponsoren veel dank verschuldigd, waarvan het merendeel ons al sinds jaren steunt:

Wilt u ons steunen? Neem dan contact op met Han Rutgers: h.rutgers@bvonshuis.nl

Mogelijkheden voor sponsorbord in biljartruimte, vermelding in programmaboekjes en onze website