Sponsoren


De leden van onze vereniging dragen bij aan onze huishouding door het betalen van de jaarlijkse contributie. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met de tomeloze inzet van een groep vrijwilligers die onbezoldigd kerntaken voor hun rekening nemen. Dat neemt niet weg dat er alsnog veel huishoudelijke kosten gemaakt moeten worden om deze sport, met name voor ouderen, toegankelijk te houden. Dat we hierin slagen blijkt wel uit het feit dat ons Kersttoernooi jaarlijks georganiseerd wordt sinds 1985. Zonder twijfel één van de oudst lopende toernooien uit de regio met jaarlijks rond de 125 deelnemers. Daarnaast houden we o.a. een Seniorentoernooi, welke de afgelopen jaren een stijgende lijn in aantal deelnemers kende. Dankzij de bijdragen van onze sponsoren kunnen we deelname aan onze vereniging en daaraan gekoppelde toernooien laagdrempelig houden. Onze dank gaat dan ook uit naar deze sponsoren, waarvan het merendeel ons al jaren trouw steunt, te weten:

Wilt u ons ook steunen of informatie? Neem vrijblijvend contact op!

Uw vermelding is mogelijk op deze site, eventuele programmaboekjes en als sponsorbord in onze biljartruimte !